nærbilde av hender og scrabblespill

Stendi er Norges største private leverandør av omsorgstjenester

Våre tjenester

Fosterhjem

Vi har spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem for barn og unge som trenger trygghet og stabilitet.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Vi brenner for smidig og tilpasset brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for barn og voksne.

Hjemmeteam

Vi tilbyr pleie og hjelp i hjemmet, tilpasset den enkeltes behov.

Barnevern

Vi har flere tilbud for utsatte barn og unge; bofellesskap, institusjon, ettervern og hjelpetiltak.

Bo- og omsorgstilbud

Vi tilbyr ulike botilbud for mennesker i alle aldre og med ulike behov.

Eldreomsorg

Vi drifter flere sykehjem og omsorgsboliger på vegne av norske kommuner.