Barn, unge, voksne og eldre

Ett menneske av gangen

Hvem er Stendi?

Gjennom engasjement og kompetanse ønsker vi å utgjøre en forskjell for hvert menneske vi møter. Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, BPA, heldøgns omsorg, hjemmetjenester og eldreomsorg.

Les mer her

Et varmere omsorgstilbud

Vi i Stendi skal være kvalitetsledende i alt vi gjør. Vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Ønsker du å ta en prat med oss? Her finner du landsdekkende kontaktinformasjon.