Noen få mennesker sitter og spiller Alphabet

Stendi er Norges største private leverandør av omsorgstjenester

Våre tjenester

Bo- og omsorgstilbud

Vi tilbyr ulike botilbud for mennesker i alle aldre og med ulike behov.

Barnevern

Vi har flere tilbud for utsatte barn og unge; bofellesskap, institusjon, ettervern og hjelpetiltak.

Fosterhjem

Vi har spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem for barn og unge som trenger trygghet og stabilitet.

To unge kvinner sitter på café med en pc foran seg.

Ettervern

Stendi barnevern tilbyr også ettervern der vi følger opp ungdom i egen hybel eller leilighet.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Vi brenner for smidig og tilpasset brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for barn og voksne.

Helseteam

Vi tilbyr pleie og hjelp i hjemmet, tilpasset den enkeltes behov.