– Det viktigste for meg er å være en bidragsyter

Torstein Lerhol tilbringer hele døgnet i en rullestol, men 32-åringen er både Senterparti-politiker og avdelingsleder.

Mann i liggende rullestol, Torstein Lerhol, avdelingsleder for Stendi BPA

Takket være BPA-ordningen får Torstein Lerhol mulighet til å jobbe og bidra.

Krav på personlig assistent

Som ettåring ble Torstein fra Vang i Valdres diagnostisert med spinal muskelatrofi. Sykdommen sørget for at han sitter i rullestol, og han trenger hjelp til alle daglige gjøremål. Derfor møter du alltid Torstein akkompagnert av en personlig assistent.

I 2000 ble det lovfestet at alle kommunene i Norge skal ha tilbud om BPA (brukerstyrt personlig assistanse), og via Stendi jobber Torstein med å legge til rette for at BPA-mottakere skal få det de trenger. Han er lidenskapelig opptatt av at alle som har behov og krav på hjelp skal få vite om tilbudet om brukerstyrt personlig assistanse.

Søk om BPA

Alle som ønsker å søke om BPA, sender en søknad til kommunen der man bor. Dette er en rettighet i alle norske kommuner, og har vært det siden 2015. Både Torstein og Stendi Assistanse vet at dette kan virke komplisert første gang den skrives. Derfor har de laget en oversikt over hva som bør være med i søknaden. Der finner du en liste med de viktigste tingene, som eksempelvis funksjonsnedsettelse, hvilke oppgaver og aktiviteter du trenger assistanse til og hvor mange timer det er snakk om. Stendi Assistanse hjelper deg naturligvis med søknaden hvis du er usikker på noe.

Ble aldri forskjellsbehandlet

Han poengterer at det finnes like mange ulike behov som det finnes mennesker med dem.

– Noen trenger kanskje bare hjelp til å komme i gang om morgenen, mens andre må ha en assistent i nærheten døgnet rundt. Jeg befinner meg helt i den ene enden av spekteret, og utnytter dermed BPA-ordningen maksimalt.

Til tross for sykdommen anser han seg selv som privilegert – både fordi han vokste opp i en kommune som hadde råd til å gi ham all hjelpen han trenger, men også på grunn av hvordan han ble behandlet i oppveksten.

– Jeg har tre søsken, og foreldrene mine har ikke gitt meg noen særbehandling. Familien min oppdro meg til å bidra, og det er målet mitt hver dag. Jeg har aldri vært utsatt for mobbing, og på skolen gikk jeg i samme klasse som resten.

Torstein ligger i en rullestol, ved siden av sitter hans assistent fra stendi og skriver på daten.

Avdelingslederen i Stendi Assistanse på jobb. Her sammen med en av mange dyktige assistenter.

Ta i bruk BPA gjennom hele livet

Det er viktig og riktig å utnytte seg av rettigheten til brukerstyrt personlig assistent allerede fra barndommen. I familier der barnet trenger assistanse, er det ofte foreldrene som tar på seg oppgavene. Det viser seg imidlertid at hele familien får større frihet, bedre samvittighet og mer tid til alle ved å søke om BPA for barn.

Voksne personer med krav på BPA har som regel full kontroll på hva de trenger, noe Stendi Assistanse vet etter mer enn ti års erfaring som leverandør. Her blir dine behov og ønsker tatt på alvor, og det legges mye vekt på smidighet og skreddersydde løsninger for deg som voksen kunde.

– BPA er god samfunnsøkonomi

Etter videregående tok Torstein lærerutdanning, og han er lektor med mastergrad i historie. Som adjunkt var det vanskelig å finne en arbeidsgiver som klarte å se mennesket bak funksjonshemmingen, men det har altså ikke stoppet ham. Han har hele tiden vært drevet av et ønske om å gi tilbake til samfunnet, noe som også gjenspeiles i valget av utdanning.

– Det viktigste for meg er å være en bidragsyter. Jeg har fått så mye av samfunnet, og jeg skal faen meg dø i forsøket på å betale tilbake.

Det er i denne ånden han trekker frem den utvidede samfunnsnytten til BPA. Det handler nemlig om mer enn å hjelpe enkeltpersoner.

– Behovet, representert ved alle de som trenger praktisk bistand i dagliglivet, er der uansett. Med BPA-ordningen blir regnestykket for kommunen mye penere, for det koster nemlig mindre å ha en assistent døgnet rundt enn hva kommunen må betale for en sykehjemsplass. Det er god samfunnsøkonomi.

Assistent fra Stendi hjelper en mann som ligger i en rullestol, ute i snøen.

Det blir travle dager med jobb og politikk, og Torstein er mye på farten fra det ene møtet til det andre.

Selvstendighet og frihet via personlige assistenter

Når man finner en person som er så engasjert i dette som Torstein, er det ikke så rart at Stendi tilbød ham stillingen som avdelingsleder for nettopp BPA. Han sier at tilbudet om jobben som avdelingsleder var en mulighet han ikke kunne takke nei til.

– Det sier mye om menneskesynet deres når de faktisk ser på meg som en ressurs. Jeg føler meg ikke annerledes hos Stendi, og det er akkurat slik jeg vil ha det.

Han er på ingen måte beskjeden når han skal beskrive hva brukerstyrt personlig assistanse har å si for hverdagen til de med behov. I tillegg til superlativene er det spesielt to ord som vektes tyngre enn resten – frihet og selvstendighet.

– BPA gjør oss selvstendige, og det gir oss en frihet som ikke ville ha vært mulig ellers.

Han introduserer også begrepet «individuell frihetsfølelse», og forklarer med at vi alle har ulike behov som må dekkes for at vi skal føle på friheten. Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse sørger for frihet fra nede på detaljnivå og opp til de store tingene.

– For noen er det frihet nok å få muligheten til å gå på do når behovet melder seg, mens for andre ligger lista der at man kan være i arbeid. Det er ting de fleste tar for gitt, som å kunne møte venner på kafé.

Torstein Lerhol, som ligger i rullestol får hjelp over en hengebru i vakker Norsk natur.

BPA-ordningen sørger for muligheter der man ellers ser hindringer. Foto: Mari Valen Høihjelle

Alle har noe å bidra med

Det han peker på her er på mange måter essensen av hensikten til BPA. Det handler om å la folk leve så normalt som mulig, benytte ressursene de innehar og ikke stue vekk mennesker som alltids kan bidra med noe.

Kanskje det er noe i drikkevannet i Vang som skaper folk med en spesiell innstilling, men det er mer sannsynlig at det handler om hvilke muligheter man får. For Torstein har det alltid handlet om å gi tilbake til samfunnet, og nå gjør han nettopp det – både over skatteseddelen og gjennom sitt arbeid med BPA i Stendi Assistanse.