– Nå kan flere bli like heldige som meg!

Torstein Lerhol er i full jobb og strålende fornøyd med sin egen BPA-ordning. Han mener rettighetsfesting er en stor seier, fordi det gir flere muligheten til å delta aktivt i samfunnet slik som ham selv.

Torstein Lerhol som ligger i rullestol, får hjelp av assistenten sin fra stendi til å skrive på PC.

En god BPA-ordning fra kommunen gjør at Torstein Lerhol er i full jobb.

Navn: Torstein Lerhol

Utdanning: Master i historie fra NTNU, Bachelor i samtidshistorie fra Høgskolen i Lillehammer

Yrke: Leder i Vang Senterparti, Foredragsholder og arbeidende styreleder i Innovangsjon, som blant annet driver nettsiden vangivaldres.no.

Hva betyr rettighetsfesting av BPA for deg?

– For meg personlig betyr det ikke så mye, men det er fordi jeg er veldig heldig og bor i en kommune som uansett ville gitt meg BPA. Jeg er i full jobb. Rettighetsfesting gir likevel en ekstra trygghet, for eksempel ved flytting. Om jeg skulle finne på å flytte til en annen kommune så kan jeg nå være trygg på at jeg beholder BPA-ordningen.

Og generelt?

– Rettighetsfesting er en stor seier og gjør at flere kan være en aktiv deltaker i samfunnet. Tidligere har det vært store variasjoner mellom kommunene hvem som har fått BPA og hvor mye. Det er for eksempel ikke alle som kan være i full jobb når de må ha hjelp hele døgnet. Derfor blir det spennende å se hvordan kommunene løser rettighetsfestingen i praksis. Etter at rettighetsfestingen av BPA ble varslet, har antall tjenestetilbydere også økt betydelig. Jeg skiftet nylig BPA-leverandør til Stendi og er fornøyd med det. Det er bra at det kommer flere tjenestetilbydere enn Uloba. Da øker valgmulighetene, og jeg tror det hever kvaliteten på tjenestetilbudet at det er flere tilbydere.

Forbedringspotensial?

– Ordninger har alltid forbedringspotensial. BPA-ordningen kan bli bedre blant annet når det gjelder å reise utenlands, og utenfor kommunen. Der kunne det kanskje vært tydeligere spesifiserte regler. Jeg er heldig der også og har ingen problemer, men praksisen varierer nok og det er fint hvis flere får samme muligheter som meg!

Valget går over til funksjonshemmede

Frem til nå har funksjonshemmede som har søkt sin kommune om BPA kunnet få avslag fordi det har vært kommunen som har kunnet velge hjelpeform. Likevel har 3000 funksjonshemmede i Norge i de siste 20 årene fått innvilget BPA på bakgrunn av kommunalt skjønn. Med rettighetsfestingen fra 1. januar 2015 får mange funksjonshemmede selv retten til å velge BPA. Regjeringen anslår at rundt 14 000 personer vil omfattes av rettighetsfestingen. Det er satt av 300 millioner kroner i statsbudsjettet i frie inntekter til kommunene i 2015. Dette økes til 500 millioner i 2016.

Helsedirektoratet skal utarbeide et nytt rundskriv om BPA-ordningen og sørge for en følgeevaluering av rettigheten. Et rundskriv om ordningen vil bli sendt ut i løpet av første halvdel av 2015.

Har du spørsmål om BPA hos Stendi Assistanse? Ta kontakt med oss for mer informasjon på assistanse@stendi.no

NB: Denne saken er fra 2015