Stendi Assistanse åpner BPA-avdeling i Skien

Stendi Assistanse utvider tilstedeværelsen i Region Sør, og ønsker velkommen til det nye kontoret på Trommedalsjordet.

Avdelingsleder i Stendi Assistanse Region Sør, Finn Allan Mathisen, sitter sammen med mann i rullestol, Torstein Lerhol som er avdelingsleder for Region Øst.

Finn Allan Mathisen (t.v.) er avdelingsleder i Stendi Assistanse Region Sør, her akkompagnert av Torstein Lerhol, avdelingsleder Region Øst.

Vi i Stendi Assistanse er alltid tilgjengelige, men vet samtidig at fysisk nærvær med kunden er veldig viktig. Derfor har vi etablert en BPA-avdeling med kontor i Skien, som favner om Buskerud, Telemark, og Vestfold.

Ta testen vår for å finne ut om du har rett på BPA

Nærhet og tilgjengelighet

Her møter du Finn Allan Mathisen, som er leder for BPA Region Sør. Vi tok en prat med ham for å høre mer om hvorfor Stendi Assistanse tok denne beslutningen.

– Hvorfor etablerer Stendi en egen BPA-avdeling i Skien og Region Sør?

– Det er to grunner til det. For det første vet vi i Stendi hvor viktig det er med lokal forankring. Nærhet og tilgjengelighet skaper større forståelse for vedtakseierens behov. Kort reisevei gir både større trygghet og en bedre opplevelse av hvordan vi ivaretar BPA-ordningen til den enkelte kunde. For det andre har vi sterk tro på brukerperspektivet og brukerstyringen, at kunden kan forme sin assistanse ut fra egne verdier og behov, forklarer Mathisen.

Enklere å rekruttere gode assistenter

Det er viktig for Stendi Assistanse å ha tilgang på gode og motiverte assistenter. Stendi har allerede hatt kontor i Skien i mange år, og vi har derfor lang erfaring med rekruttering av egnet arbeidskraft.

– Hva betyr regionale kontorer for rekruttering av assistenter?

– Det starter med kunnskap om vedtakseier, og lokal tilhørighet bidrar til at man etter hvert får en god oversikt over hvor man finner gode assistenter. Man bygger nettverk i høgskolemiljø, organisasjoner eller liknende, forklarer Finn Allan.

Les også: Vil du bli assistent?  

Fornøyde kunder er den beste markedsføringen

Fortsatt finnes det mange med behov for BPA eller funksjonsassistanse som ikke kjenner til rettighetene sine. Disse trenger informasjon, og noen ganger veiledning, og dette er et viktig fokusområde for Stendi Assistanse.

- Hvordan vil dere nå ut til kunder og assistenter i Skien?

- Vår oppgave er å gi de som har behov for BPA eller funksjonsassistanse, reell frihet over sitt eget liv. Vi skal levere en smidig, skreddersydd løsning til den enkelte vedtakseier, med assistenter som yter god assistanse. Den beste markedsføringen man kan få er fornøyde kunder som sprer sin tilfredshet. Vi har ikke troen på aggressiv markedsføring, sier han.

Hjemmebesøk er viktig for behovsavdekking

Stendi Assistanses årelange erfaring med BPA har gitt viktig innsikt i blant annet hvor mye behovene varierer fra én vedtakseier til en annen. Derfor er fleksibilitet høyt på vår liste over hva som er viktig for oss i møte med kunden.

– Hvorfor tilbyr dere hjemmebesøk?

– Vi møter mange ulike personer med behov for assistanse, og det er ikke alle som er like mobile. Noen vegrer seg for å reise fra eget hjem av naturlige årsaker, enten det handler om fysiske hindre, manglende bistand til reise eller liknende. Dermed er det en stor fordel at vi som en tilrettelegger av vedtakstimene kan få et innblikk i deres hverdag, og på hvilke områder assistansen skal foregå, understreker Mathisen.

– Det finnes kunder som underrapporterer sitt behov for assistanse, eller ikke fullt ut er klar over hvilken ressurs en assistent kan være. Derfor er det hensiktsmessig at vi kan møte kunden på den arenaen de skal motta assistansen, opplyser han.

Bistår i søknadsprosessen

I noen tilfeller kan det virke tungt å starte en søknadsprosess, spesielt i en hektisk hverdag full av utfordringer. Finn Allan og resten av BPA-teamet kjenner til dette, og tilbyr derfor hjelp i alle ledd.

– Kan dere hjelpe en som vil søke om BPA eller funksjonsassistanse?

– Vi kan bistå i prosessen fra A til Å! Det gjelder enten man har behov for BPA og assistanse i hjemmet, eller funksjonsassistanse til å utføre arbeidsoppgavene sine. Vi har opparbeidet oss god rutine og bred erfaring med søknadsprosesser, slår Mathisen fast.

– Vi kan lede kunden til riktig kommunale instans, hva som skal legges ved en søknad og hva som bør vektlegges for å få et riktig vurderingsgrunnlag.

– Det er ofte mye følelser i sving hos en som skal søke om assistanse, legger Finn Allan til, og fortsetter: Da er det fornuftig at vi kan hjelpe til med sortering av argumenter, opplysninger og vise til rettigheter.

Ønsker du å bli kunde av Stendi Assistanse? Ta kontakt med oss i dag, så kan vi starte samarbeidet. 

Opplæring av både arbeidsledere og assistenter

Det er viktig at både arbeidsleder og assistent kan jobben sin for at assistansen skal kunne fungere optimalt. Stendi Assistanse kurser derfor begge parter, noe Finn Allan utdyper.

– Hva annet kan Stendi-kontoret i Skien hjelpe til med?

– Det er viktig for oss at en BPA-ordning driftes på en god måte. Med det mener jeg at vedtakseier eller arbeidsleder gis god opplæring i det å utøve arbeidsledelse for å oppnå et positivt og konstruktivt arbeidsmiljø. De blir jo leder for en liten bedrift hvor deres oppgaver blir arbeidsmiljø, HMS og turnusarbeid.

– Vår kollega i Region Øst, Torstein Lerhol, har et meransvar innen opplæring og kvalitet. Han er jo en inspirasjon og en mann med stor påvirkningskraft, noe man tydelig merker når vi samler kunder og assistenter til kurs. Torstein og teamet legger til rette for arbeidslederkurs to ganger i året.

– Det arrangeres også assistentkurs to ganger i året. Kurset fokuserer på det å jobbe i andres hjem, lovverk, etiske betraktninger og ellers det Stendi som arbeidsgiver har ansvar for. Dette er ting som timeføring i vaktplanlegger, pensjon og rettigheter.

– Hva er veien videre for kontoret i Skien og Region Sør?

– På lik linje med BPA-teamet rundt om i Norge har vi i Region Sør fokus på kvalitative tjenester, og kanskje viktigst av alt, vi tenker brukerstyring i alt vi gjør. Vi ønsker å møte kunden på deres behov, og sammen med dem forme assistansen slik at de opplever reell frihet.

– Vi skal være en smidig og profesjonell aktør som ivaretar kunden, assistenten og har et godt samarbeid med kommunen, avslutter Mathisen.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med Finn Allan, kan du nå ham på telefon 93 60 96 71 og e-post finn.allan.mathisen@stendi.no