Illustrasjon av fosterhjem

Aktuelt – fosterhjem

Flere hundre barn står uten et trygt hjem i Norge. Vi trenger flere omsorgsfulle familie- og beredskapshjem som kan gi barn og ungdom trygge rammer, og en stabil og god oppvekst.