Kan yoga og pusteteknikker gi bedre fosterhjem?

07.10.21: Å være forsterket fosterhjem eller beredskapshjem kan til tider være en krevende oppgave. Da kan det være nyttig å ha noen teknikker og verktøy for å bevare roen i bakhånd.

Kunstner og keramikkinstruktør Alexandra Visnes former leire i hendene.

I alt deltok over tjue fosterforeldre sammen med en håndfull fagkonsulenter på «annerledes-dagen» som fant sted hjemme hos kunstneren Alexandra Visnes på Barkåker i Vestfold. 

Som et ledd i den kontinuerlige oppfølgingen og skoleringen av fosterhjemmene arrangerer Stendi jevnlige fagdager. Temaene varierer og kan være alt fra innføring i Traumebevisst omsorg og Mentalisering til hvordan man skal snakke med barn om vanskelige tema.

«Sett først på din egen oksygenmaske, før du hjelper andre»

Familiehjem Sør valgte nylig imidlertid en ny og utradisjonell vri på en av høstens samlinger, og inviterte sine hjem på en «annerledes-dag» med egenfokus gjennom yogaøvelser, pusteteknikker og keramikk.

– Stort sett er det fag, metoder og praktisk teori som står på agendaen når våre hjem møtes til fagsamlinger, men som følge av korona-epidemien har fysiske møter vært vanskelige og mange har følt litt ekstra på isolasjon. Derfor hadde vi lyst til å gi våre hjem litt ekstra energipåfyll og noen verktøy de kunne ta med seg tilbake til hverdagen. Vi tror at vi som omsorgspersoner først må sørge for egen oksygenmaske, før vi kan hjelpe andre. Denne samlingen var en påminner og inspirasjon til det, sier Tone Benedikte Hunskaar, leder for Stendi Familiehjem Sør og en av initiativtakerne til den utradisjonelle fagsamlingen.

I alt deltok over tjue fosterforeldre sammen med en håndfull fagkonsulenter på «annerledes-dagen» som fant sted hjemme hos kunstneren Alexandra Visnes på Barkåker i Vestfold. Alexandra arbeider til daglig som kunst- og håndverkslærer, i tillegg til å livnære seg som keramikk-kunstner og kursholder. Da hun for en tid tilbake ble utfordret av Hunskaar til å lage et kurs ut fra stikkordene «påfyll og næring», tok hun utfordringen på strak arm. Sammen med fagkonsulent i Stendi, Line Fadnes, som også er utdannet yogalærer, skreddersydde de en kursdag med tips og gode teknikker for fosterforeldre som daglig står i krevende situasjoner.

Fagkonsulent i Stendi og yogainstruktør, Line Fadnes, sitter på gulvet på en yogamatte

Fagkonsulent i Stendi, Line Fadnes, som også er utdannet yogalærer, kom med gode tips til avslappende pusteøvelser man kan bruke i en utfordrende hverdag.

Finn roen på fire minutter

Å tåle belastninger er ikke ukjent for familiehjemmene våre, og belastninger kjennes på kroppen og i sinnet. For å sørge for næring til utholdenhet og styrke gjennom hverdagen er det viktig å være i kontakt med seg selv. Det trenger alle – men spesielt fosterforeldre som står i veldig krevende situasjoner daglig. De trenger en verktøykasse for selvregulering. Derfor la vi inn en yogaøvelse som lærer deg å innhente rolig pust på fire minutter. Det å finne roen i kanskje bare fire minutter, er fire minutter med mer med lav puls enn uten. Gode ting er også til for å deles; kan det være noen hjemme som kunne ha nytte av pusteteknikker? Eller kan et kurs i keramikk være starten på en ny hobby – for flere enn deltakerne denne dagen? Det å gjøre ting sammen er undervurdert. 

Gode rutiner er smittsomt

Å arrangere en «annerledes-dag» for fosterforeldre kan også gi positive ringvirkninger for hele familien ifølge arrangørene bak.

– Vi har så mange fantastisk gode og rause familiehjem. Jeg kjenner ofte på en beundring over hvordan de står i heftige situasjoner og mestrer orkaner med glans. På en måte kan vi si at en slik dag handler om ydmykt å anerkjenne jobben de gjør og vise at vi også ser behovet hver og en har; noe tid til seg selv. En annen tanke er om at dersom du som voksenperson tar deg noe tid til egenrefleksjon og egenivaretakelse, er du bedre rustet til å møte utfordringer som kommer. Det er også slik at gode rutiner, god fremtoning «smitter» positivt til menneskene rundt deg. Da er det jo ikke bare du isolert som får glede av dette, men hele familiesystemet. Effekten kan jo generere at flere ønsker samme påfyll. Dessuten er det jo også slik at om du skal evne å tenke klokt rundt hendelser og situasjoner, tenker vi bedre når vi får til å ta et skritt ut av situasjonen – før det ageres. Rolig puls er ofte bedre en høy i de fleste situasjoner der det stormer litt. 

Tro på fagfokus og egenfokus

Responsen fra deltakerne var ifølge Hunskaar utelukkende positiv, og de har allerede mottatt forespørsler om å arrangere flere annerledesdager. 

– For oss i Stendi Familiehjem gav dette mersmak, og de håper å kunne inspirere flere til å arrangere lignende samlinger. Vi må ikke glemme det nære og viktige i livet, det er mange ganger det som er utslagsgivende for familiehjemmene våre. Hos oss tenker vi litt i «pose og sekk». Vi trenger begge deler, både skikkelige fagdager med gode forelesere og avkoblende næringsdager med egenfokus. Vi har stor tro på kombinasjonen.

Leire med bladavtrykk ligger på et bord på Stendi Familiehjem sør sin høstsamling.

Alle deltakerne fikk med seg egenprodusert keramikk hjem fra kurset.