Stendi
Placeholder

Aleris Omsorg heter nå Stendi

22. januar 2019: Ambea har nå formelt overtatt som eier av Aleris Omsorg Norge, som nå heter Stendi. Heimta er nå en del av Stendi. Det blir ingen endringer i drift, kontrakter eller tjenestetilbud.

Konkurransetilsynet i alle tre land har godkjent Ambeas kjøp av Aleris' omsorgsvirksomhet i Skandinavia, og Ambea har nå formelt overtatt som eier av Aleris Omsorg Norge. Eierskiftet vil ikke medføre endringer i driften i Aleris Omsorg Norges selskaper utover at selskapene og en del av virksomhetene har byttet navn.

Samme organisasjonsnumre

Organisasjonsnumrene blir de samme, og alle våre kontrakter fortsetter som før. Det vil heller ikke bli noen endringer i tjenestetilbudet til brukerne. På lengre sikt vil vi få en bredere og bedre kompetanseplattform og kan drive omsorgstjenester med høy kvalitet som kommer medarbeidere, brukere, oppdragsgivere og samfunnet til gode.

Aleris Omsorg Norge heter fra 22. januar 2019 Stendi.

  • Aleris Ungplan & BOI AS heter nå Stendi AS.
    • Aleris BPA heter nå Stendi Assistanse
    • Alerishuset i Arendal heter nå Stendi Huset i Arendal

  • Aleris Omsorg AS skifter navn til Stendi Senior AS.
    • Aleris Park skifter navn til Gabels Park.
    • Aleris Kompetanse AS (Pøbelprosjektet) skifter navn til Stendi Kompetanse AS og vil etter hvert fusjoneres inn i Stendi AS.

Melding til Brønnøysund om navneskiftet sendes 22. januar.

Heimta vil bli integrert

Ingvild Kristiansen er den øverste ansvarlige for Ambeas samlede virksomhet i Norge, inkludert Heimta som fra 22. januar ble en del av Stendi. Heimta vil inntil videre fortsette vanlig drift, med samme navn, hjemmeside og juridiske struktur som i dag, men vil på sikt integreres i Stendi.

Ny postadresse

Hovedkontoret til Stendi vil få ny postadresse:

Stendi
Postboks 3003 Elisenberg
0207 Oslo

Den gamle postadressen vil en periode videresendes til ny postadresse. Besøksadresse er som før Bygdøy Allé 1, 0257 Oslo. Øvrige postadresser i organisasjonen vil være de samme.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, ta kontakt:

Kommunikasjonsdirektør
julie.borchgrevink@stendi.no

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet. Vi skal være kvalitetsledende i alt vi gjør og vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske om gangen.

Stendi er siden 2019 en del av Ambea, som er Sveriges, Norges og Danmarks markedsledende private omsorgsselskap. Heimta er fra 2019 en del av Stendi. Heimta vil inntil videre fortsette vanlig drift, med samme navn og juridiske struktur som i dag, men vil på sikt integreres i Stendi.

www.stendi.no
www.heimta.no

Kontrast

Skriftstørrelse

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.