Fremtidens eldreomsorg – trenger vi private aktører?

Årene fremover vil preges stadig mer av den kommende eldrebølgen, og vil det være fornuftig å forkaste 20 års erfaring fra private aktører? Vi tar samtalen på Arendalsuka.

Hva gjør vi når antallet eldre over 80 år dobles innen 2040*? I de neste 20 årene vil eldreomsorgen trenge langt flere varme hender, samtidig som kommuneøkonomien er under stadig hardere press.

Onsdag 18. august klokken 16.15 inviterer vi til samtale om problemstillingen i Kirkens Bymisjons lokaler i Arendal. Arrangementet er gratis, og blir også sendt live på denne siden.

Ønsker en løsning på problemet

I stedet for å diskutere løsninger på denne enorme samfunnsutfordringen, handler den offentlige debatten om hvem som skal få lov – og ikke få lov – til å bidra. Retorikken rettet mot private aktører har aldri vært hardere og mer konstruert, og rekommunalisering av sykehjem og omsorgstilbud for eldre er i full gang.

Under Arendalsuka ønsker Stendi å sette fokus på hva private aktører har bidratt med i eldreomsorgen. I samtale med stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H) tar områdedirektør Cathrine Rugås i Stendi Senior et tilbakeblikk på viktige bidrag som private har kommet med gjennom 20 år i sektoren, og sammen vil de belyse hvorfor private omsorgstilbydere bør fortsette å bidra også i de 20 neste.

Mangfold i fremtidens eldreomsorg

I stedet for at den politiske innsatsen brukes på å diskutere eierskap, bør debatten handle om kvalitet, kapasitet, valgfrihet, beboernes ønsker og behov, innovasjon og nye løsninger.

Vi tror at fremtidens eldreomsorg blir best med et mangfold av bidragsytere, og mener et smidig samarbeid mellom offentlige, ideelle og private må til for å sikre en god og bærekraftig eldreomsorg.

Eldrebølgen kommer. Å lukke øynene for 20 års verdifull erfaring fra de private i eldreomsorgen, er ikke veien å gå.

* Kilde: Nasjonale befolkningsframskrivninger 2020; ssb.no