Kan fosterhjem forebygge seksuelle overgrep mot barn?

Kan kunnskap og kompetanse på skadelig og problematisk seksuell atferd bidra til å redusere antallet seksuelle overgrep mot barn? Vi tar samtalen på Arendalsuka 2021.

Onsdag 18. august kl. 15.00 inviterer vi til en tverrfaglig samtale om et samfunnsproblem vi ikke har råd til å lukke øynene for: Barn som begår overgrep mot andre barn.

Arrangementet er gratis, avholdes fysisk i Kirkens Bymisjons lokaler i Arendal og blir sendt live på denne siden.

Barn som begår overgrep

Rundt 90 % av seksuelle overgrep mot barn begås av noen som allerede har en relasjon til barnet. Men det mange ikke vet, er at mellom 30-50 % av overgrepene mot barn begås av – andre barn*.

Stendi lanserte nylig fagfilmen «Det utenkelige», om barn og ungdom som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA). Filmen løfter fram ulik faglig innsikt i hvorfor slik atferd oppstår, hvilke faktorer som går igjen – og ikke minst hva som kan gjøres i møte med denne type uttrykk, slik at flere av disse barna skal kunne få hjelpen de så sårt trenger.

Ved å ta innover oss alvoret en slik atferd kan medføre for både utøver og utsatt, løfter vi samtidig en viktig samfunnsutfordring: Hvordan forhindre seksuelle overgrep mot barn, begått av barn? Under Arendalsuka ser vi et utdrag fra filmen «Det utenkelige» og stiller spørsmålet: Kan fosterhjem være en del av løsningen?

Vårt fagpanel vil belyse hvilke behov barn med SSA-atferd har, hvordan deres atferd utfordrer helsevesenet og dets behandlingsalternativer, og hvorfor et oppveksttilbud i samarbeidende, trygge og stabile omsorgsmiljø – med fokus på helsefremmende faktorer og gode rammer, kan være avgjørende for mange barn med slike uttrykk.

Fagpanelet består av

  • Eva Mørch (ø.v.) – Psykologspesialist ved Ressursenhet V27 ved Betanien Sykehus i Bergen
  • Anders Lindskog (ø.h.) – Psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi ved Villa Frisk i Fredrikstad
  • Thomas Winther (n.v.) – Familieterapeut og sexolog ved Curasenteret i Sarpsborg
  • Tone Benedikte Hunskaar (n.h.) – Pedagog, familieterapeut og fagkonsulent i Stendi
Paneldeltakere på Arendalsuka

Ønsker en styrket innsats

Stendi har gjennom flere tiår jobbet med forsterkede fosterhjem. Mange av hjemmene våre har nå spisskompetanse på SSA, en kompetanse som kan bidra til at barn med SSA-atferd blir møtt med en bredere forståelse for det komplekse bakteppet de bringer med seg.

Vårt ønskemål er at samfunnet skal sette inn en sterkere forebyggende innsats rettet mot barn og unge med SSA-atferd, samt at barna det gjelder skal få et tilpasset oppveksttilbud og et økt behandlingstilbud. For at det skal skje må ressursene og kompetansen på dette feltet finne hverandre og samarbeide enda bedre enn det som gjøres i dag.

*Kilder: nhs.uk, utdanningsforskning.no, regjeringen.no