Barnevernstjenester

– omsorg og trygghet til barn og unge

Våre tjenester innen barnevern har tilbud for alle målgrupper innen barnevernloven. I tillegg til barnevernsinstitusjoner, tilbyr vi spesialiserte fosterhjem, ettervern, tilsyn og hjelpetiltak.

Vi har ca. 80 godkjente barnevernsavdelinger og er representert i alle regioner. Vår visjon er å gjøre verden litt bedre, et menneske av gangen. For barn og unge betyr visjonen vi ønsker å gi hvert enkelt barn et trygt og stabilt hjem og en ny mulighet for mestring og positiv utvikling, gjennom systematisk oppfølging ut fra den enkeltes behov.

Barnevernsinstitusjoner

Vi gir tilbud om plasseringer av barn og ungdom etter lov om barneverntjenester i bofellesskap, samt tjenester for enslige mindreårige asylsøkere (EMA).
To unge kvinner sitter på café med en pc foran seg.

Ettervern

Vi hjelper og bistår unge som skal flytte inn i egen hybel eller leilighet, gjennom systematisk veiledning og praktisk oppfølging.

Fosterhjem

Vi har spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem over hele landet. Er du oppdragsgiver eller vurderer du å bli fosterforelder?

Tilsyn

Vi fører tilsyn i fosterhjem, i hjemmet og under samvær i alle regioner over hele landet. Tilsynsfører skriver rapport etter hvert besøk.
Ung jente sitter ute - ser litt trist ut.

Hjelpetiltak

Vi tilbyr hjelpetiltak for familier, barn og unge. Vi bistår med foreldreveiledning (PMTO), oppfølging i hjemmet og avlastning.
Ung jente som lager mat sammen med andre

Fag og kompetanse

Kompetanse har høy prioritet hos oss. Dette er de viktigste metodene og faggrunnlaget vi bruker i våre barnevernsinstitusjoner.

Se vårt tilbud innen barnevern her: