Stendi
Placeholder

Møtte barneministeren på Sri Lanka

I mange land er det å slå barn en del av hverdagen. Dette er historien om hvordan en viserektors interesse for norsk barneoppdragelse, gjorde at foreldreveiledning fra Stendi fant veien helt til barneministeren på Sri Lanka.

Stendi barnevern på besøk på Sri Lanka

Jaffna, Sri Lanka i april 2015: Tre kurslærere fra Bergen, og 50 kursdeltakere fra Sri Lanka bestående av foreldre, lærere og to sosialarbeidere sitter i et undervisningsrom i byen Jaffna. Gjennom undervisning, rollespill og diskusjoner skal deltakerne i en uke lære hvordan man blir bedre omsorgspersoner for barn.

Hvordan havnet de tre bergenserne her? Noen år tidligere: Charles Sebastiampillai, med tamilsk bakgrunn og jobber ved Universitetet i Bergen, er i Jaffna, og snakker om hvor annerledes han nå oppdrar sine barn i Norge sammenliknet med hvordan han selv ble oppdratt på Sri Lanka. Dette får viserektoren ved St. James College i Jaffna på Sri Lanka høre om. Hun blir så interessert at hun kontakter Charles: Kan hun få hjelp fra Norge til å sette fokus på barn og barneoppdragelse blant foreldre og lærere i Jaffna?

En viktig ressurs

Charles kontakter deretter kurslæreren han har hatt på et såkalt International Child Development Program (ICDP)-kurs i omsorgskompetanse i regi av Kirkens Bymisjon i Bergen, Caroline Thevanathan. Også hun har tamilsk bakgrunn, og er i tillegg til ICDP-terapeut, morsmålslærer i Bergen kommune. Charles og Caroline henvender seg deretter til Stendi og avdelingsleder for Barnevern i Region Vest, Vidar Strøm. Vidar har jobbet med ulike prosjekter innenfor sosialarbeid på Sri Lanka i fem perioder fra 2003 til 2011. Sri Lanka har i mange år vært preget av politisk uro og borgerkrig. Mange har der opplevd å miste en av sine kjære, og være bekymret for den økonomiske fremtiden.

- Barna er Sri Lankas viktigste ressurs og neste generasjon voksne, og viktige å satse på. Jeg synes det var en veldig spennende henvendelse og forhørte meg videre. Både regiondirektør i Region Vest Thomas Høiseth og administrerende direktør Erik Sandøy tente på ideen, og vi ble enige om å følge opp, forteller Vidar.

Myndigheter og politikere med på laget

I august og september ble det opprettet kontakt med Asia-avdelingen i Utenriksdepartementet (UD) og Sri Lankas ambassade i Oslo. Vidar, Charles og Caroline la vekt på at myndighetene skulle være fullt informert. Programmet for kurset ble sydd sammen med utgangspunkt i foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Program (ICDP) og metodikk fra Trygg Base-modellen, som skal fremme tilknytning og resiliens (barns motstandskraft mot å utvikle psykiske problemer).

- Kjernebudskapet var fokus på positive oppdragerferdigheter som foreldre allerede innehar men ikke bruker, og som er bygget rundt barns behov. Kurset handlet om å hjelpe omsorgsgivere å overvinne hindringene som begrenser dem fra å bruke de ferdighetene og den kompetansen de allerede har, forteller Vidar.

Politisk uro gjorde at arbeidsvisum ikke ble innvilget før etter ny president var på plass i januar 2015.

Møtte barneministeren

Gjennom gode kontakter fikk de tre også møte barneminister Rosy Senanayake i forkant av kurset.

- Både Senanayake og de andre myndighetspersonene vi snakket med mente det var på tide å ha fokus på barna, og at det var et viktig arbeid vi skulle gjøre, forteller Vidar.

Barneministeren ønsket å møte de tre etter kurset for å høre hvordan det hadde gått, og se på muligheter for et framtidig samarbeid.

Supre tilbakemeldinger

Det ukelange kurset i Jaffna ble en stor suksess. De 50 kursdeltakerne dannet spontant en Stendi familieveiledningsorganisasjon i Jaffna.

- Den beste tilbakemeldingen er at flere av kursdeltakerne nå selv har bestemt seg for å slutte med avstraffelser av barn. Det betydde også mye for kursdeltakerne at norsk-tamiler kom tilbake og ønsket å hjelpe til med å løse utfordringer i hjemlandet, forteller Vidar.

- Spennende prosjekt

Administrerende direktør i Stendi og sosialarbeider Erik Sandøy synes det er spennende å høre hva Caroline, Charles og Vidar fikk til på Sri Lanka.

- Stendi har allerede et godt solidaritetsprosjekt i Barnas Senter i Brasil, og det kan bli spennende å se om dette kanskje blir noe tilsvarende i Asia, sier Sandøy.

Både Vidar og Erik er fornøyd med at Stendi nå er satt på kartet på Sri Lanka.

International child development program (ICDP)

International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP-programmet ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP-programmet er anerkjent, og benyttet av blant annet UNICEF og WHO. ICDP har som sin grunntanke at den beste måten å hjelpe et barn på, er å hjelpe barnets omsorgsperson(er), og at den mest virkningsfulle strategien er å støtte og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk.

Les mer på http://www.icdp.no/

Historien til en av kursdeltakerne etter endt Stendi-kurs

Navn: Johnson (35). Gift, en datter på 9 og en sønn på 4 år

“Jeg er glad i mine barn. Når de har gjort noe galt eller har vært frekke, har jeg pleid å slå dem med en pinne. Det var jo den oppdragelsen jeg fikk, og det har jo blitt folk av meg. Jeg tok ikke skade av det – eller? I det siste har jeg tenkt og tenkt, og i går da jeg kom hjem, tok jeg frem pinnen igjen. Jeg ga den til min datter, og sa at jeg aldri mer skulle slå verken henne eller broren. Hun slo armene sine om meg, klamret seg til meg og begynte å gråte. Jeg vet nå at dette var det rette, og skal fra nå av være den beste faren jeg kan være. Jeg skal lære dem bedre å kjenne, lære å snakke med dem igjen. For jeg elsker jo mine barn.”

Artikkelen er fra 2015

Ta kontakt

Relaterte artikler

Kontrast

Skriftstørrelse

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.