Stendi
Placeholder

Bofellesskap

Stendi Barnevern driver bofellesskap godkjent etter lov om barneverntjenester.

Alle bofellesskap hos Stendi er eneboliger.

Våre bofellesskap varierer i størrelse, men alle er eneboliger.

Tilbud for barn og ungdom

Stendi Barnevern gir tilbud om plasseringer etter lov om barneverntjenester i bofellesskap. Vi tar også imot plasseringer etter annet lovverk.

Vi har spisskompetanse på å hjelpe barn og unge med bistandsbehov som følge av omsorgssvikt, adferdsforstyrrelser, rusproblemer eller psykiske vansker.

I våre forskjellige bofellesskap differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens situasjon, og kan på den måten lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling.

Våre bofellesskap

Stendi Barnevern har tilbud for barn som er plassert etter omsorgsparagrafer og atferdsparagrafer. Våre bofellesskap varierer i størrelse, men alle er eneboliger. Her bor det fra ett til fem barn/ungdom sammen, og vi tilstreber å skape familiære rammer. Vi er opptatt av at det skal oppleves som et hjem.

Vårt tjenestetilbud er til aldersgruppen 6-18 år, samt noen tilfeller med opp til 23 år.

I våre bofellesskap har vi tatt i bruk musikkterapi som behandlingsform. Dette legger til rette for forandring og utvikling ved å fokusere på musikalsk samarbeid mellom mennesker.

På oppdrag fra staten driver Stendi Barnevern ulike omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) under 15 år. På oppdrag fra kommuner både oppretter og driver vi bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger (EM) under 18 år som bosettes.

Målet er å skape trygghet og stabilitet i en uoversiktlig og uavklart situasjon, og benytter miljøpersonal som har både barnevernfaglig og flyktningfaglig kompetanse. Vi legger til rette for integrering og selvstendiggjøring av den enslige mindreårige.

Stendi Barnevern tilbyr kommuner å etablere bofellesskap, hybel med tilsyn og familiehjem/fosterhjem, og sørger for god oppfølging for å ivareta barnets eller ungdommens behov. Tilbudet vårt gjelder i alle regioner.

Ta kontakt

Relaterte artikler

Kontrast

Skriftstørrelse

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.