Stendi barnevern tilbyr også ettervern. Vi følger opp ungdom som skal flytte inn i, eller som bor i, egen hybel eller leilighet. Gjennom praktisk veiledning får de unge hjelp til egen mestring.

Vi har lang erfaring med å gi ungdom praktiske råd i hverdagen, hjelp med økonomistyring og til å finne og opprettholde dagtilbud. Vi veileder også om kosthold, helse, hygiene og utvikling av sosial kompetanse. Det er ungdommens fungering og behov som ligger til grunn for den hjelpen vi gir.

Vi legger vekt på individuell tilrettelegging tilpasset ungdommens ønsker, behov og forutsetninger, i samarbeid med barneverntjenesten og eventuelt med foresatte. Vi er tilgjengelig på telefon 24 timer i døgnet.

Klar for fremtiden

Stendi barnevern kan også tilby også hybler i egne bygg til ungdom og unge voksne i alderen 16-23 år. Her får de bo for seg selv, med oppfølging fra våre ansatte. Vi har som mål at ungdommen skal:

  • utvikle sin kompetanse, og får styrket selvbilde og selvfølelse
  • bli i stand til å mestre det å bo alene
  • bli bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer

Musikkterapi som del av ettervern

Som et ledd i ettervern bruker Stendi blant annet musikkterapi. Det er en behandlingsform som kan tilpasses barn, ungdom og voksen og som fokuserer på musikalsk samarbeid mellom mennesker. Behandlingsformen er godt utprøvd, og har vist at den skaper muligheter for forandring og utvikling.