Stendi

Hva er et beredskapshjem?

Noen ganger oppstår det kriser eller akutte situasjoner der barn er involvert, og da står beredskapshjemmet klart til å ta imot.

Av og til befinner barn og ungdom seg i en akutt omsorgskrise der de ikke kan forbli i hjemmet sitt. I slike situasjoner er det avgjørende å kunne tilby et trygt og godt beredskapshjem, som på kort varsel, ofte kun få timer, står klare til å gi varme, omsorg og trygghet. Det er en stor oppgave å ta imot et barn eller en ungdom i en slik akutt situasjon. Det krever trygghet på egen voksenrolle, ro, og en sensitiv tilnærming mot barnet eller ungdommen, som befinner seg i en vanskelig og sårbar situasjon.

Dette er både et krevende og ansvarsfullt oppdrag. Samtidig forteller våre beredskapshjem oss, at det er noe av det mest meningsfulle og givende man kan gjøre for et barn i krise - en mulighet til å være spesielt viktig i en livssituasjon, som for barnet kan være utrygg, vond og vanskelig. Det gir en følelse av glede og takknemlighet å få oppleve et barn eller en ungdom som gradvis finner trygghet og ro.

Beredskapshjem i Stendi Barnevern

Som beredskapshjem er du parat når et barn akutt trenger trygghet og omsorg.

Alltid tilgjengelig for barnet

I et beredskapshjem skal den voksne som er oppdragstaker være frikjøpt fra alt annet arbeid i tidsrommet man har oppdrag. Dette ytes oppdragsgodtgjøring og utgiftsdekning, som kompenserer for en normal inntekt fra arbeid utenfor hjemmet. Man skal være tilgjengelig for barnet hele tiden, og sørge for omsorg, nærhet og trygghet.

Les også: Hvorfor bli et beredskapshjem

Varigheten på en beredskapsplassering kan variere. Noen barn og ungdommer skal videre etter kun kort tid, mens det i andre saker kan være behov for at barnet blir værende over flere måneder. Målet er uansett å gi barnet trygghet og god omsorg i påvente av at barneverntjenesten kartlegger hvilke alternativer som finnes for barnets videre omsorgssituasjon.

Søsken er utsatt

En alvorlig krise i en familie kan bety at mer enn ett barn kan trenge et beredskapshjem. Du som kan vurdere å ta imot søsken er viktig ressurs, da vi dessverre av og til opplever at søsken ikke kan få bo sammen, selv om det er ønskelig, på grunn av stor mangel på beredskapshjem som har kapasitet til, og ønske om å ta imot søsken.

Veiledning og oppfølging

Som beredskapshjem i Stendi mottar man tett veiledning, individuelt og i gruppe. Man får også kursing og opplæring underveis når man er i oppdrag. Alle beredskapshjem går gjennom en grunnopplæring før man kan ta imot et barn eller en ungdom. Stendi er til stede når et barn eller en ungdom blir akuttplassert, og står i tillegg til å være ansvarlig for det faglige, også med ansvaret for å koordinere samarbeidet i saken. Alle våre beredskapshjem får sin fagkonsulent, som ivaretar veiledningen og opplæringen, og samarbeidet med andre instanser. Fagkonsulenten er der som beredskapshjemmets støtte, rådgiver og samtalepartner. Alle våre fagkonsulenter er utdannet med minimum 3-årig høgskole/ universitetsutdanning, og har i tillegg lang erfaring fra barnevernfeltet.

Når du mottar veiledning i Stendi, baseres denne på tre hovedpillarer: Tilknytningsteori, traumesensitiv omsorg og resilliens. Alle våre fagkonsulenter er sertifisert i Circle of Security – parenting, og Stendi har gjennom flere år stått i tett samarbeid med ledende fagmiljøer som RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), innen opplæring i traumesensitiv omsorg.

Som beredskapshjem i Stendi har du tilgang på erfarent, faglært personal 24 timer i døgnet gjennom vår beredskapsvakt.

Hvem kan bli et beredskapshjem?

Du/ dere må være i en trygg og stabil livssituasjon som tillater dere å ta imot barn eller ungdom på svært kort varsel, når dere er klarstilt som beredskapshjem.

Du/ dere må ha et særlig ønske om å hjelpe barn og ungdom.

Du/ dere må ha erfaring, kunnskap og egnethet til en krevende omsorgsoppgave. Som oppdragstaker vil du motta godtgjøring og utgiftsdekning, som kompenserer for en normal arbeidsinntekt utenfor hjemmet.

Dersom man blir klarstilt som beredskapshjem i Stendi, vil man også motta en grunnopplæring før man får oppdrag, og man vil fortsette å motta både opplæring og jevnlig veiledning underveis.

Vi trenger flere gode og trygge beredskapshjem. Ta testen vår, og finn ut om nettopp du/dere er egnede kandidater.

Ta kontakt

Relaterte artikler

Kontrast

Skriftstørrelse

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.