Vurderer du å bli fosterhjem? Flere hundre barn i Norge trenger et trygt hjem. Jobben som spesialisert fosterhjem er ikke for alle, men kanskje for deg?

Spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem tar vare på de barna og ungdommene som trenger det mest. Det innebærer tidvis veldig krevende omsorgsoppgaver, og krever et stort engasjement for å gjøre en positiv forskjell i noens liv.

Stendi bistår kommuner og Bufetat med å rekruttere og følge opp spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem for barn og ungdom som trenger trygge rammer og stabilitet. Som fosterhjem tilknyttet Stendi får du tett oppfølging og støtte i den krevende oppgaven du tar på deg.

Hvem er barna som trenger et fosterhjem?

Ikke alle barn og unge har en trygg oppvekst. De mest sårbare barna som blir tatt hånd om av barnevernet får en plassering i et spesialisert fosterhjem. Det er ofte barn som har opplevd alvorlig og langvarig omsorgssvikt.

Illustrasjon: å bli fosterhjem - ung jente og kvinne

Delta på informasjonsmøte om det å bli fosterhjem:

På våre digitale informasjonsmøter får du vite hva det vil si å være spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem, og du kan stille alle spørsmål du måtte ha.

Hva er spesialiserte fosterhjem?

Ordinære fosterhjem blir brukt til de fleste barn som bor i et fosterhjem. I et spesialisert fosterhjem får fosterfamilien tettere oppfølging, og en voksen er vanligvis fristilt fra annet arbeid.
Ung jente sitter ute - ser litt trist ut.

Hva er beredskapshjem?

Noen ganger oppstår det kriser eller akutte situasjoner der barn er involvert, og hvor de trenger et midlertidig hjem som på kort varsel kan gi varme, omsorg og trygghet.
Ung jente med kvinne og mann ved et bord

Hvordan bli fosterhjem?

Før du kan bli fosterhjem går du gjennom en klarstillingsprosess med kartlegging, kurs og opplæring.

Lønn og sosiale rettigheter som fosterhjem

Som fosterforelder stiller du opp med din tid, ressurser og hjemmet ditt. Derfor blir du selvsagt også kompensert økonomisk.

Møt noen av våre fosterforeldre

Hvem kan egentlig bli fosterforeldre? Fosterforeldrene knyttet til oss har ulik bakgrunn og erfaring. Felles for alle…
Ungdom i svart hettegenser som sitter i en trapp

Vårt faggrunnlag

Vår faglige plattform har solid forankring i anerkjente fagteorier og metoder. Den ligger til grunn for vårt arbeid, og samarbeidet med fosterhjem og beredskapshjem.

Ta kontakt

Fyll inn informasjonen din så kontakter vi deg så snart som mulig og forteller deg hvordan vi kan hjelpe deg.