Ordinære fosterhjem blir brukt til de fleste barn som bor i et fosterhjem. I et spesialisert fosterhjem får fosterfamilien tettere oppfølging, og en voksen er vanligvis fristilt fra annet arbeid.

Et spesialisert fosterhjem er forsterket ved at en voksen i hjemmet fristilles fra andre jobbforpliktelser for å kunne fokusere fullt og helt på omsorgsoppgaven. I mange tilfeller vil plassering i et spesialisert fosterhjem erstatte et institusjonsopphold.

Hvilke barn trenger et spesialisert fosterhjem?

Spesialiserte fosterhjem tar imot barn og unge med belastende erfaringer i oppveksten. Det preger hvordan barnet fungerer på så mange områder i livet at det ikke er nok støtte å bo i et ordinært fosterhjem. 

Majoriteten av de unge er mellom 10 og 18 år, og mange har komplekse traumer og utrygg tilknytning. De kan ha funnet strategier for å overleve og beskytte seg selv på, som ikke inkluderer naturlig tro på at voksne vil dem vel. Smerteuttrykkene kan være voldsomme og grenseoverskridende. Det kan være massiv avvisning av de voksne og utømmelig behov for kontakt. Noen utøver former for selvskading som spiseforstyrrelser, rus eller skadelig seksuell atferd (SSA).

Vi hjelper deg som vil hjelpe

En annen vesentlig forskjell på et ordinært og et spesialisert fosterhjem er at vår oppfølging er mye tettere. Som spesialisert fosterhjem med oppfølging fra Stendi står du aldri alene om den ansvarsfulle omsorgsoppgaven. Vi er overbeviste om at det er avgjørende for at fosterforeldrene vi rekrutterer og veileder lykkes.

Derfor får alle fosterhjem med oppfølging fra oss en fast fagkonsulent som fungerer som familiens støtte, rådgiver og samtalepartner. Vår aller viktigste oppgave er å skape trygge og støttende rammer rundt fosterhjemmene, slik at unge som har fått en dårlig start på livet kan få nye muligheter.

Denne jobben er ikke for alle

Ikke alle hjem kan bli spesialiserte fosterhjem

  • Dere har stabile familieforhold og trygg økonomi
  • Har dere barn bør disse være 10 år og/eller eldre enn fosterbarnet
  • Dere har et ledig soverom
  • En av dere kan ta på seg omsorgsoppgaven på heltid eller deltid
  • Normalt god psykisk og fysisk helse, og god vandel
  • Gode samarbeidsevner, og norsk skriftlig og mutlig fremstillingsevne

(Hjem som tidligere ble kalt “familiehjem” fikk i 2022 betegnelsen “spesialiserte fosterhjem” hos Bufdir/Bufetat.)