For å bli spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem går du gjennom en klarstillingsprosess med kartlegging, kurs og opplæring. Har du det som kreves? – Ta testen her!

Hvis du vurderer å bli spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem med oppfølging fra Stendi, er første steg et uforpliktende møte. Vi forklarer prosessen alle fosterforeldrene går gjennom, hvor lang tid det tar, og hvordan Stendi hele veien fungerer som støttespiller.

En systematisk prosess

Alle som ønsker å bli foster- eller beredskapshjem i Stendi går gjennom en systematisk prosess sammen med oss. De ulike stegene er definert av krav vi er pålagt av det offentlige, og vår egen kvalitetssikring.

Dette gjelder også for deg som har vært fosterforelder i det offentlige før, som har gått på PRIDE-kurs og tidligere er godkjent av Bufetat.

Steg 1: Du tar fosterhjemtesten

Et spesialisert fosterhjem har strengere krav enn vanlige fosterhjem. Når du besvarer spørsmålene i vår test, får både du og vi en pekepinn på om ditt hjem kan være aktuelt som fosterhjem.

Steg 2: Vi tar et uforpliktende møte

Andre steg på veien er et uforpliktende møte. Du vil få snakke med en av våre fagkonsulenter, som kan fortelle deg mer om hverdagen som fosterforelder, og svare på alt du lurer på.

Møtet kan foregå hjemme hos deg, eller på et av våre kontorer. Vi finner tid og sted som passer for deg.

Steg 3: Skjema om deg

Vi sender deg et skjema der du forteller om deg selv og hjemmet ditt, hvilken bakgrunn du har, eventuelle barn, utdanning, erfaring, nåværende arbeidsgiver og så videre.

Steg 4: Klarstillingsprosessen

Hvis det fortsatt er interessant for begge parter, går vi i gang med klarstillingsprosessen. Dette krever minimum fire møter med to av våre fagkonsulenter, og er en gjensidig vurderingsprosess.

Steg 5: BASISKURS for fosterforeldre

Når beslutningen om å bli spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem er tatt, er neste steg i prosessen vårt “Basiskurs for fosterforeldre”. Kurset går over to-tre dager, og er delt inn i fem hovedbolker.

Steg 6: Matching

Bufetat og kommunene er våre oppdragsgivere, og barneverntjenesten vurderer og avgjør hver enkelt plassering.

Barn som trenger fosterhjem er like forskjellige som andre barn, og har ulike behov og interesser. Vi legger vekt på å finne rett hjem til rett barn. Hvor lang tid det tar å få en plassering varierer.

Vi avklarer sammen om ditt hjem er aktuelt for det barnet vi har fått en henvendelse om. Dersom du vil ta imot barnet sender vi sosialrapporten vi har utarbeidet til oppdragsgiver.

Steg 7: Godkjenning og plassering

Barneverntjenesten og Bufetat må godkjenne alle nye plasseringer i våre foster- og beredskapshjem.

Hvis du ønsker å ta imot plasseringen, vil Barneverntjenesten og Bufetat gjerne treffe deg og eventuelle familiemedlemmer. Stendi er aktivt med deg i hele prosessen som en trygg støttespiller og bindeledd mellom deg og oppdragsgiver.

Oppfølging av fosterhjem

Steg 8: Veiledning og oppfølging

Når ditt hjem har blitt klarstilt, godkjent og dere har fått et nytt familiemedlem i hus, begynner den viktige oppgaven for å ivareta barnets behov for trygghet og omsorg.

Du står aldri alene om omsorgsoppgaven hos Stendi, og følges tett opp av din faste fagkonsulent. Du vil også få jevnlig veiledning og fordypende fagkunnskap gjennom kurs.

Steg 9: Fordypende kurs

Vi arrangerer 3-6 obligatoriske kurs i året for fosterforeldrene vi rekrutterer og veileder. Her får dere relevant og faglig oppdatert kunnskap som er nyttig i den daglige omsorgen.

I områder der vi har mange fosterhjem har vi tillegg kurs en gang i måneden gjennom familieteam.

Relatert informasjon

Ta gjerne kontakt med våre fagkonsulenter:

Vegard Guldbrandsen

Oslo, Akershus, Østfold og Innlandet

Stephen Healy

Oslo, Akershus, Østfold og Innlandet

Nora Tanggaard Waale

Vestfold, Telemark, Buskerud

Christine Olsen

Vestland, Rogaland, Nordland, Troms og Finnmark

Carina Bogen Sleveland

Vestland og Rogaland

Charlotte Bjørvik Bratberg

Nordland, Troms og Finnmark

Bodil Bakken

Trøndelag og Møre og Romsdal
No matching results.