Alle som ønsker å bli familie- eller beredskapshjem via Stendi går gjennom en forutsigbar og systematisk klarstillingprosess sammen med oss. De ulike stegene man skal gjennom, er definert gjennom krav pålagt av det offentlige, samt av vår egen kvalitetssikring.

Dersom både du og Stendi er positive til å gå videre etter første møte, vil vi sette i gang den obligatoriske klarstillingsprosessen. Det kreves 4-5 møter for å bli klarstilt.

I klarstillingsmøtene vil to fagkonsulenter fra Stendi være til stede. Vi er opptatt av å kartlegge hva slags tanker og ønsker du har for en eventuell fosterhjemsplassering. Hva slags styrker og ressurser dere har som familie, og om dere har mulighet til å ta imot søsken. 

Samtalebaserte intervjuer

Det foretas dybdeintervjuer av ulik art, og alle møtene er samtalebaserte. Vi går alltid gjennom noen faste kjernetemaer i løpet av samtalene. Det er nyttig for oss å høre dine refleksjoner rundt hvilke relasjoner du har ansett som viktige i livet, hvordan du evner å samarbeide med andre, hva dine omsorgserfaringer fra egen oppvekst er, og hvordan du vil vektlegge dine ulike egenskaper i oppdragerrollen.

Vi vil også gjerne få et innblikk i hva du liker å bruke fritiden din på, slik at vi kan matche ditt hjem med rett barn.

  • Hvilke relasjoner har vært viktige for deg?
  • Hvilken omsorgserfaring har du fra egen oppvekst?
  • Hvordan er dine samarbeidsevner?
  • Hvordan er du som oppdrager?
  • Hvilke tanker og ønsker har du for en plassering? 
  • Kan dere ta imot søsken?
  • Hva slags styrker og ressurser har dere som familie?
  • Fritidsinteresser og hobbyer?

Som et ledd i klarstillingsprosessen, er vi også pålagt av den offentlige barneverntjenesten å innhente diverse dokumenter.

Ung jente med kvinne og mann ved et bord