Når du bestemmer deg for å bli spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem i samarbeid med Stendi, skal du vite at du ikke blir stående alene om oppgaven. Vi er med deg hele veien.

Du vil få grundig opplæring i forkant, fordypende kurs underveis, og våre fagkonsulenter vil følge deg tett så lenge barnet bor hos deg og din familie. Du vil også bli en del av et nettverk av erfarne fosterhjem.

Stendi basiskurs for fosterforeldre

Stendi har levert tjenester til det offentlige barnevernet i over tretti år, og har lang erfaring i å støtte fosterhjem og fosterbarn. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet et eget basiskurs.

Alle som skal bli spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem i samarbeid med Stendi må delta på basiskurset før de kan ta imot et barn.

Hvorfor basiskurs?

Det er en stor og viktig beslutning å bli spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem. Ikke bare får dere et nytt familiemedlem å ta vare på, det vil også påvirke familien deres som helhet. Det er avgjørende at våre fosterhjem vet hva denne omsorgsjobben krever. Å ta imot et barn som har en vanskelig bakgrunn, gjør at du må tilrettelegge livet for å ivareta barnet.

Kurset er basert på foredrag, gruppearbeid, diskusjoner og filmvisning samt intervjuer med noen av våre erfarne fosterhjem og eventuelt tidligere fosterbarn. Basiskurset går over to-tre dager.

Kurset er delt inn i 5 hovedbolker:

  • Vår rolle i barnevernsystemet
  • Hvilke endringer kan det innebære å få et nytt familiemedlem?
  • Vårt faggrunnlag: Tilknytning, traumebevisst omsorg og resiliens
  • Hvilke lover regulerer fosterhjemsjobben?
  • Fosterhjemmenes samarbeidspartnere

Fordypende kurs for fosterforeldre

Vi i Stendi er opptatt av at ditt fosterhjem skal lykkes. Derfor arrangerer vi jevnlige fordypende kurs i vårt faggrunnlag som gir fosterhjemmene nyttige arbeidsverktøy og metoder å benytte i hverdagen.

Kursene avholdes 3-6 ganger i året og er nasjonale. De er obligatoriske for alle spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem som følges opp av Stendi.

Veiledning og kurs i faste team

I geografiske områder der vi følger opp mange hjem og det er praktisk gjennomførbart, har vi kurs en gang i måneden i faste familieteam på seks-sju fosterhjem, ledet av to faste fagkonsulenter.

Her kan hjemmene følge hverandre over tid, og utveksle erfaringer, råd og kunnskap. Familieteamene er sammensatt av både ferske og mer rutinerte hjem, slik at de kan lære av hverandre og få nye innfallsvinkler og impulser.