Lønn og sosiale rettigheter som fosterhjem

Som spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem stiller du opp med din tid, ressurser og hjemmet ditt. Du blir også frikjøpt fra annet arbeid, og får dermed lønn som fosterhjem.

Å være spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem innebærer at en voksen blir fristilt fra sine jobbforpliktelser opptil 100 prosent, for å ta vare på barnet eller ungdommen som flytter inn.

Ved 100 prosent frikjøp vil den hjemmeværende voksne motta lønn fra 4,3 – 6G (1G = folketrygdens grunnbeløp). Hvilken lønn du får som fosterhjem er avhengig av utdannelse og erfaring med målgruppen. I tillegg vurderes hvilke plasseringer du kan ta imot, og om du er villig til å ta imot søsken.

Som spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem inngår du et engasjement for hver enkelt plassering. Du defineres som frilanser iht. folketrygdloven § 1-9. Arbeidsforholdet er alltid knyttet til det enkelte oppdraget.

Skattefri utgiftsdekning og barnetrygd

Som fosterforelder får du en fast skattefri utgiftsdekning for hvert barn. Utgiftsdekningen ligger på rundt 9000 kr i måneden (2024), men kan i enkelte tilfeller være noe lavere.

Som fosterforelder er det også du som får utbetalt barnetrygden. Utgiftsdekningen og barnetrygden skal gå til mat- og forbruksvarer, klær, telefon, fritidsaktiviteter og reiser for fosterbarnet.

Lønn, pensjon og feriepenger som fosterhjem

Arbeidsgodtgjørelsen som fosterforelder vil være en del av grunnlaget for opptjening av pensjonspoeng, på lik linje med annen pensjonsgivende inntekt.

Folketrygdloven gir frilansere rett til sykepenger hvis fosterbarnet må flytte ut på grunn av din sykdom, men først fra 17. dag etter at sykmeldingen har startet.

Fosterforeldre er frilansere, og har dermed ikke rett til feriepenger. Derimot får du lønn i 12 måneder av året, mens en vanlig arbeidstaker får lønn i 11 måneder, og feriepenger i juni.

Hva er spesialiserte fosterhjem?

Ordinære fosterhjem blir brukt til de fleste barn som bor i et fosterhjem. I et spesialisert fosterhjem får fosterfamilien tettere oppfølging, og en voksen er vanligvis fristilt fra annet arbeid.
Ung jente sitter ute - ser litt trist ut.

Hva er beredskapshjem?

Noen ganger oppstår det kriser eller akutte situasjoner der barn er involvert, og hvor de trenger et midlertidig hjem som på kort varsel kan gi varme, omsorg og trygghet.
Fosterbarn hviler hodet på skulderen til sin fostermor

Ta fosterhjemtesten

Å være spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem er ikke for alle. Du må være personlig egnet for en krevende oppgave, men belønningen kan samtidig være stor.Er du den vi leter etter?
Ung jente med kvinne og mann ved et bord

Hvordan bli fosterhjem?

Før du kan bli fosterhjem går du gjennom en klarstillingsprosess med kartlegging, kurs og opplæring.

Møt noen av våre fosterforeldre

Hvem kan egentlig bli fosterforeldre? Fosterforeldrene knyttet til oss har ulik bakgrunn og erfaring. Felles for alle…
Ung jente og fostermor sitter på benk og snakker sammen.

Digitale informasjonsmøter om fosterhjem

På våre digitale informasjonsmøter får du vite hva det vil si å være spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem, og du kan stille alle spørsmål du måtte ha.
Ungdom i svart hettegenser som sitter i en trapp

Vårt faggrunnlag

Vår faglige plattform har solid forankring i anerkjente fagteorier og metoder. Den ligger til grunn for vårt arbeid, og samarbeidet med fosterhjem og beredskapshjem.