Hvem kan egentlig bli fosterforeldre? Fosterforeldrene knyttet til oss har ulik bakgrunn og erfaring. Felles for alle er at de setter stor pris på den tette oppfølgingen de får av våre fagkonsulenter.

Kan jeg bli fosterforelder?

Se om du har det som kreves.

Fra barnevernspedagog til fostermor på heltid

Etter ni års utdanning innen barnevern og flere år i yrkeslivet kom Emilie til et veiskille. Hun ville hjelpe sårbare barn, men følte hun ikke strakk til i jobben. Samtidig hadde hun så mye mer omsorg å gi.

Fosterforeldre til fire

Nina og Ola har vært fosterforeldre for fire ulike barn siden 2005. Men de mener ikke at de er utpreget ressurssterke, eller at innsatsen er spesielt beundringsverdig.

25 år som fosterforeldre

Et godt støtteapparat har vært helt avgjørende for at Hilde og Arild fra Askim har ønsket å være fosterforeldre i 25 år, og for så mange som 21 barn.