Vår faglige plattform har solid forankring i anerkjente fagteorier og metoder. Den ligger til grunn for vårt arbeid, og samarbeidet med fosterhjem og beredskapshjem.

Vårt omfattende faggrunnlag for fosterhjem baserer seg i stor grad på tre fagretninger: tilknytning, resiliens og traumebevisst omsorg. Hver av disse modellene har bred støtte i forskning på hva som bidrar til positiv endring og emosjonell vekst for barn som har vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt.

Alle spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem får opplæring i og veiledning basert på våre modeller. Dette gir et godt grunnlag for best mulig å kunne forstå og ivareta den som flytter inn.

Les mer om vår faglige plattform her:

Ungdom i svart hettegenser som sitter i en trapp

Traumebevisst omsorg (TBO)

Traumebevisst omsorg (TBO) tar utgangspunkt i hvordan krenkelser og psykologiske traumer påvirker barns utvikling og fungeringsevne.
Ung jente med kvinne og mann ved et bord

Tilknytning og resiliens

Kunnskap om tilknytning og resiliens er en del av fagrunnlaget vi bruker i opplæring, veiledning og oppfølging av fosterhjem og beredskapshjem som er knyttet til oss.