Bedre tilbud til barn og unge med skadelig seksuell atferd (SSA)

Hvordan kan vi ruste familier til omsorgsarbeid med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA) ved å øke kunnskapen og kompetansen om slik atferd?

Om filmen "Det utenkelige"

Flere av barna Stendi Familiehjem får forespørsel om å gi tilbud til, har en problematisk eller skadelig seksuell atferd som kan være vanskelig å håndtere for omsorgspersoner knyttet til disse barna. En slik seksuell atferd kan være skadelig for andre, og ikke minst for deres egen del. Familiehjem Sør har i mange år jobbet for å kunne møte behovet for å gi et godt tilbud til disse barna.

- Vi opplevde det vanskelig å rekruttere hjem som ønsker å ta imot barn med utfordrende seksuell atferd. Ansvaret som følger av slik atferd oppleves ofte som overveldende og skremmende for familiene sier Tone Benedikte Hunskaar, leder i Stendi Familiehjem Sør.

Utviklet kurs for å øke kompetansen om SSA

Familiehjem Sør med Hunskaar i spissen bestemte seg derfor for å arrangere flere SSA-kursrekker for beredskaps -og familiehjem, for å gi familiene som ønsket det, en mulighet for å lære mer om temaet og om målgruppen. Kurset medførte at flere familiehjem kunne tenke seg å motta barn med en problematisk eller skadelig seksuell atferd. 

Flere kommuner og kompetansesentre har også deltatt på disse kursene. Familiehjem Sør har i tillegg drevet systematisk opplæring og veiledning av disse familiene før og underveis i plasseringene. Som en utvidelse av oppfølgingen av familiene, har det også blitt tilbudt veiledning og kurs til skoler som står for opplæringstilbudet til barna og ungdommene, samt eventuelle besøkshjem. 

- Spisset kunnskap om temaet bidrar til at voksne som møter barn og unge i det daglige blir bedre rustet til å møte slike problemstillinger, uttaler Hunskaar.

Som et ledd i kunnskapsspredningen om dette viktige temaet lagde Stendi informasjonsfilmen "Det Utenkelige". Filmen er relevant for alle som arbeider med barn med problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Vil du vite mer om våre kurs om skadelig seksuell adferd? Ta kontakt med:

Tone Benedikte Hunskaar

Fagkonsulent og virksomhetsleder

91706618

tone.benedikte.hunskaar@stendi.no

Sertifisert innen COS-P, EFST, DCM, kursutvikler og kursholder SSA (skadelig seksuell atferd)