Stendi har tilrettelagte botilbud over hele landet til personer som har behov for støtte og heldøgns omsorg i hverdagen.

Stendi tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med krav på kommunale tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Våre oppdragsgivere er små og store kommuner over hele landet.

En smidig samarbeidspartner

Vi har lang og allsidig erfaring, og ulike typer tiltak med døgnkontinuerlig bemanning, innen alle omsorgsnivåer. Vi har alt fra skjermede enheter og enetiltak, til bofellesskap og samlokaliserte enheter.

Stendi har ca. 6000 dyktige medarbeidere, og kan flytte ressurser og kompetanse innad i organisasjonen. Vi kan derfor ivareta behov på tvers av avdelinger og regioner, og imøtekomme nye forespørsler.

Kompetente medarbeidere

Vi arbeider med personsentrert omsorg og målrettet miljøterapi, og legger vekt på å sørge for en god hverdag med medvirkning og økt selvstendighet. Personalgruppene har ulik kompetanse og erfaring, tilpasset beboernes behov.

Våre beboere og oppdragsgivere kan forvente:

  • Trygghet, forutsigbarhet og brukermedvirkning
  • Ivaretakelse av ADL (aktiviteter i dagliglivet)
  • Oppfølging av psykisk og fysisk helse
  • Fokus på kosthold og ernæring, og sosiale måltider
  • Aktiviteter og opplevelser i og utenfor boligen
  • Opprettholdelse av kontakt med pårørende og nettverk
  • Oppfølging av samarbeidet med hjelpeapparatet

Se vårt tilbud innen heldøgns omsorg her:

Visningen av avdelinger inneholder et utvalg av Stendis tilbud innen heldøgns omsorg i hele landet. For mer informasjon om vårt tilbud i ditt fylke eller din region ta gjerne kontakt med våre virksomhetsledere.

Ta kontakt

Fyll inn din informasjon så vil vi kontakte deg så raskt som mulig.

Ung kvinne og ung mann sitter på benk ute med mobiler i hendene.