Stendi har tilrettelagte bo- omsorgstjenester for personer med demens over hele landet.

Våre bo- og omsorgstjenester innen demens er tilrettelagt for personer med en langt fremskreden demenssykdom, som ofte har et mer komplekst behov for bistand enn «vanlige» sykehjemsbeboere. Noen av beboerne har også samtidige psykiske lidelser.

Yngre med demens

Tjenestemottakerne er ofte yngre, med en utfordrende adferd både fysisk og verbalt. Våre erfarne miljøterapeuter har nødvendig kompetanse innen demens og er trent på å vurdere risikoatferd og forebygge vold.

Selvstendig lengst mulig

I Stendi har vi en faglig tilnærming til våre omsorgstjenester, og tilbyr en personsentrert omsorg med målrettet miljøterapi. Vi ser hele mennesket, og respekterer personens identitet i hver fase av sykdomsforløpet.

Hver beboer skal få brukt sine ressurser maksimalt, slik at selvstendigheten og opplevelsen av mestring varer lengst mulig.