Stendi
Placeholder

Hjemmeteam

Et tjenestetilbud med respiratorteam og barneteam til klienter som er avhengig av respirator, eller som har andre pleiebehov i eget hjem.

To hender holdes hos hjemmeteam fra Stendi

På oppdrag fra kommuner gir Stendi et helhetlig, tilgjengelig tjenestetilbud. Oppdragene varierer i lengde ut fra behov. Teamene skreddersyr og koordinerer tjenestene rundt klientene, slik at deres behov for behandling og pleie, livskvalitet, integritet, medbestemmelsesrett og privatliv blir ivaretatt.

Om Stendi Hjemmeteam

Stendi har drevet hjemmeteam, respiratorteam og barneteam siden februar 2013. Vi har erfaring både med voksne klienter og barn med ulike sykdommer og utfordringer.

Våre team består av spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter, med høy kompetanse og lang erfaring innen somatisk behandling og pleie av klienter i eget hjem. Alle våre team er blitt opplært og sertifisert etter nasjonale retningslinjer for sertifisering.

Videre sertifisering og kvalitetssikring av tjenesten i hjemmet ivaretas av egen fagkoordinator i nært samarbeid med spesialhelsetjenesten. For klient og pårørende er forutsigbarhet på bemanningssiden en nøkkelfaktor for å lykkes.

Dette skaper ro og trygghet. Stendi Hjemmeteam benytter en type turnus som ivaretar hensynet til klient og personal på best mulig måte.

Våre klienter

Klienter med respiratorbehandling er fullstendig avhengige av maskinen som puster for dem. De er sårbare dersom en akutt situasjon skulle oppstå og de ikke er i umiddelbar nærhet til sykehus og mulighet for intensiv behandling. Vårt personal besitter kompetansen for slik intensiv behandling. Vi har også gode rutiner for rengjøring av utstyr og utarbeidelse av prosedyrer, da klienter med respiratorbehandling er svært utsatt for blant annet lungebetennelser.

Felles for våre klienter er at de har et omfattende hjelpebehov, ofte både på det somatiske og psykiske plan.

Vår visjon

Stendi Hjemmeteam ønsker å gi våre klienter en trygg og meningsfull hverdag. Det kan være utfordrende for både klient og pårørende å ha et team tett på seg i sitt eget hus. Det kan også være krevende for personalet å jobbe i et privat hjem. Vi legger derfor stor vekt på å utføre jobben på en god måte, og samtidig ivareta privatlivet til klient og pårørende så langt det er mulig.

Vi har erfart at det å gi det lille ekstra øker gevinsten for alle involverte. Vi ønsker at klient og pårørende skal ha tillit til oss, at de blir tatt på alvor slik at de er delaktige i planleggingen av egen hverdag og eget liv.

Respiratorteam fra Stendi i aksjon.

Våre team gir det lille ekstra, og det øker utbyttet for alle involverte.

Egen koordinator

Ved etablering av et helhetlig og godt tjenestetilbud til en klient, og drift av et hjemmeteam, er det behov for mange aktører med ulik kompetanse. For å gjøre det så smidig som mulig for klienten har Stendi en egen koordinator, som skal fungere som et bindeledd mellom klient, team, ledelse og de ulike instansene.

Koordinatorens ansvar er å være tilgjengelig og følge opp klient og pårørende tett, gi støtte og oppmuntring, holde oversikt over ulike aktører, etablere kontakt og innkalle til tverrfaglig møter. Koordinator har den faglige oppfølgingen av medarbeiderne.

Koordinator og teamene for øvrig har hatt kontinuerlig, positivt og godt samarbeid med ansvarlige leger og sykepleiere ved sykehusene, og med ansvarlige i kommunene vi har arbeidet på oppdrag for.

Kompetent fagpersonell

For at et hjemmeteam skal fungere godt, slik at klientens behov for behandling og pleie, livskvalitet, integritet, medbestemmelsesrett og privatliv blir ivaretatt, settes det høye krav til vårt personell.

Våre medarbeidere er personlig egnet til denne typen tjenester. De er faglig kompetente, håndplukket og besitter egenskaper til å håndtere utfordringer innenfor somatisk og psykisk helse. Dette mener vi er essensielt for å kunne drive velfungerende team, hvor målet er at klienter og pårørende opplever en meningsfull hverdag med privatliv, selv om de har et team rundt seg.

Ønsker du å vite mer om Stendi Hjemmeteam? Ta gjerne direkte kontakt med våre fagpersoner:

Gisle Lauritsen (Leder)
E-post: gisle.lauritsen@stendi.no
Telefon: 478 74 401

Unni Hagen (Fagansvarlig/koordinator)
E-post: unni.hagen@stendi.no
Telefon: 920 25 871

Ta kontakt

Relaterte artikler

Kontrast

Skriftstørrelse

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.