Målgruppene for Stendis bo- og omsorgstjenester er i hovedsak personer med utfordringer innen utviklingshemning, psykiatri, rus og demens.

En mann og kvinne som går i byen og snakker.

Psykiske lidelser

Våre boliger for personer med psykiske lidelser er bemannet med fagpersoner med ulike spesialiseringer.
to eldre damer går ute.

Demens

Stendi har tilrettelagte bo- og omsorgstjenester for personer med demens over hele landet.
Kvinne og høner i gressbakke

Rus

Vi tilbyr skreddersydde bo- og omsorgstjenester for personer i alle aldre som sliter med rusproblematikk.

Utviklingshemning

Stendi har tilrettelagte boliger for mennesker med utviklingshemming, i bofellesskap, leilighetsbygg eller enkeltstående boliger.