Stendi
Placeholder

Musikkterapi

Hos Stendi bruker vi musikk i alt fra omsorg til rehabilitering.

Musikkterapi Stendi

Hva er musikkterapi?

Musikkterapi er en behandlingsform som benyttes innen behandling, rehabilitering og omsorg, og kan tilpasses barn, ungdom og voksne. Musikkterapien fokuserer på musikalsk samarbeid mellom mennesker, og skaper muligheter for forandring og utvikling.

Siden 1940 har musikkterapi vært utviklet som eget akademisk fag, i dag med utdanning på Phd. nivå både i Oslo og i Bergen. Faget eksisterer i dag i en rekke land og i alle verdensdeler. Musikkterapeuter bruker musikken som en ressurs mennesker bruker for å oppnå fordeler eller unngå ulemper, til å løse hverdagsproblemer eller til å innta aktørposisjoner i samfunnet.

Via musikk kan mennesker skaffe seg innflytelse i eget liv. Gjennom hjelpetiltak kan musikkterapeuter tilrettelegge for ulike former for musikkdeltagelse slik som musikklytting, samspill, musikkøvinger, musikkproduksjon, konserter, revyer eller lignende.

Utvikler gode relasjoner

Tilbudet har en forebyggende tilnærming, der kontakt og samhandling fokuseres slik at gode relasjoner kan utvikles. Musikken gir muligheter til å etablere møteplasser. Møteplassen kan være øving, konsert eller revy. Deltakere gis anledning til å erfare og oppleve andre sider ved hverandre enn de får anledning til i for eksempel institusjon eller bolig. Erfaringer gjort ved slike møteplasser kan bidra til å bryte ned negative og stereotype forestillinger, og bidra til at deltakeren opplever anerkjennelse og synliggjøres.

Den musikkterapeutiske tilnærmingen fokuserer at hver enkelt deltaker i samarbeid med musikkterapeuten skal oppleve mestring gjennom musikkaktiviteter tilpasset hvert enkelt barn, ungdom eller voksen. Sammen utforskes aktiviteter som samspill, lytting, fremføringer, studioinnspilling og låtskriving. I tillegg gir musikkdeltagelsen muligheter for gode samtaler og gode, felles opplevelser.

Passer for alle

Aktivitetene tilpasses deltagernes arbeid, skole eller fritid. Dermed foreligger muligheten for at ferdigheter som læres gjennom musikken kan brukes i nye sammenhenger. Personalet i våre boliger inviteres til å delta. Dette gir muligheter for positiv kontakt med viktige mennesker i den enkeltes liv.

Personer som deltar på aktiviteter ved musikkverkstedet får veiledning til deltagelse i offentlige kulturtilbud etter ønske. Prosjekter Stendi har satt i gang, for eksempel kulturlaget Kom nærmere, har vært støttet av Norsk Kulturråd, Frifond, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Rotary Klubb, Grieg Foundation, BKK, Sparebanken Vest og Bergesenstiftelsen.

Ta kontakt

Relaterte artikler

Kontrast

Skriftstørrelse

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.