Stendi har tilrettelagte boliger for mennesker med ulik grad av utviklingshemning over hele landet.

Våre boliger er bofellesskap, leilighetsbygg eller enkeltstående boliger.

Tilbudet til personer med utviklingshemning er i hovedsak rettet mot voksne, men vi har også mulighet til å ta imot yngre beboere.

Bofellesskap

Ingen av våre botilbud er institusjoner. Vi tilbyr botjenester i vanlige boliger, hvor personer med utviklingshemninger bor i fellesskap eller hver for seg. Boenhetene er som regel fullt utstyrt, men beboerne kan også møblere selv.

Samarbeid med pårørende

Vår oppgave er å gjøre våre beboere mest mulig selvstendige. Det lykkes vi best med når vi samarbeider tett og godt med pårørende og den enkeltes øvrige nettverk.

De som står beboeren nær, spiller en viktig rolle, og i Stendi tar vi de på alvor. Relasjonskompetanse er sentralt i vårt miljøterapeutiske arbeid med personer med utviklingshemning.

kvinne spiller gitar i hage med personer i bakgrunnen

Les mer om Stendis tilbud innen heldøgns omsorg:

Andre målgrupper

Se vårt tilbud til: