Stendi
Placeholder

Psykiske lidelser

Et bo- og omsorgstilbud til voksne mennesker med psykiske lidelser.

Stendi tilbud psykiske lidelser

Stendi har et landsdekkende tilbud med tilrettelagte bo- og omsorgstjenester for personer med komplekse bistandsbehov. Våre tjenestetilbud utgjør viktige supplement til offentlige tjenester, og tilpasses den enkelte på bakgrunn av deres problematikk og behov.

Tilbudet er individuelt tilrettelagt, og har som hovedmål å fremme livskvalitet og utgjøre en forskjell i hverdagen.

Sammensatte problemer

Våre målgrupper er personer med komplekse og sammensatte behov. Hos Stendi har vi lang og bred erfaring innenfor psykiske lidelser, og vi strekker oss langt for å legge til rette for den enkeltes behov.

Miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid handler om å tilby tjenester til brukerens beste, og systematisk tilrettelegge miljøbetingelser for å kunne gi best mulig livssituasjon og gode utviklingsmuligheter.

Dette innebærer å fremme vekst og utvikling for den enkelte. For å kunne gi brukeren et best mulig tilbud krever det at personalgruppen har en felles forståelse av hva som er brukerens beste, og har lik tilnærming til de ulike utfordringene.

Les også om vårt tilbud til personer som sliter med rusproblematikk.

Målrettet miljøarbeid dreier seg om både helhetlig og kontinuerlig omsorg. I møte med den enkelte er det sentralt å legge til rette for at brukeren får definere sin egen situasjon, og at man tar hensyn til at de er ekspert på eget liv.

Ta kontakt

Relaterte artikler

Kontrast

Skriftstørrelse

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.