Våre boliger for personer med psykiske lidelser er bemannet med fagpersoner med ulike spesialiseringer.

Psykiske lidelser kan være mangefasetterte. I Stendi jobber vi i hovedsak med voksne mennesker som har sammensatte og komplekse utfordringer. Det kan være samtidige diagnoser eller psykiske lidelser i kombinasjon med demens, rusavhengighet, ulik grad av utviklingshemning, og andre somatiske tilstander.

Vi jobber med personsentrert omsorg og målrettet miljøterapi. Det vil si at hver enkelt bruker får et skreddersydd behandlingsopplegg, som blir justert ved utvikling og endringer i behov. Hvilken metodikk vi bruker i arbeidet med den enkelte beboer, blir avgjort av den enkeltes utfordringer og behov.

Noen av metodene vi bruker i vårt arbeid:

  • Relasjonskompetanse
  • Traumebevisst omsorg (TBO)
  • Positiv atferdsstøtte (PAS)
  • Sinnekontroll / aggression replacement training (ART)
  • Lavaffektiv tilnærming
  • Mentaliseringsbasert tilnærming