Stendi tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester til målgrupper med utfordringer psykiske lidelser, utviklingshemning, rus og demens.

to menn, en spiller gitar

Målgrupper for Stendis bo- og omsorgstjenester

En mann og kvinne som går i byen og snakker.

Psykiske lidelser

Våre boliger for personer med psykiske lidelser er bemannet med fagpersoner med ulike spesialiseringer.
to eldre damer går ute.

Demens

Stendi har tilrettelagte bo- og omsorgstjenester for personer med demens over hele landet.
Kvinne og høner i gressbakke

Rus

Vi tilbyr skreddersydde bo- og omsorgstjenester for personer i alle aldre som sliter med rusproblematikk.

Utviklingshemning

Stendi har tilrettelagte boliger for mennesker med utviklingshemming, i bofellesskap, leilighetsbygg eller enkeltstående boliger.

Målgrupper

Målgruppene for Stendis bo- og omsorgstjenester er i hovedsak personer med utfordringer innen utviklingshemning, psykiatri, rus og…
Nils med fotballdiplom i hånden og sin pappa på huk ved siden av.

Da pappa ble dement

Da faren til Nils ble syk, ble hverdagen snudd på hodet for familien på fire. Han, som før jobbet som bussjåfør og likte å bruke ettermiddagene på fritidsaktiviteter med barna, var ikke lenger seg selv.
En gjeng med jublende beboere utenfor omsorgsbolig

Tilrettelagt aktivitet gir økt livskvalitet

Omgitt av enger og åkre i grønne Lier ligger Stendis aktivitetssenter Kikut. Gården er ett av flere populære aktivitetssenter i Stendi.
Marie Næss står ute i et boligfelt og ser alvorlig i kameraet

Video: Marie Næss’ sterke historie

Marie, som har vært alvorlig psykisk syk fra ung alder, forteller om hvordan livet var før – og hva som ga henne håp og et lys i tunnelen.

Fra innsiden av psykiatrien

Etter mange år med tung medisinering, rus og selvmordsforsøk her Marie det bedre – Les hva som endelig ga henne håp.