Stendi
Placeholder

Utviklingshemming

Tilrettelagte bo- og omsorgstjenester til personer med ulik utviklingshemming.

utviklingshemming - Stendi

Vårt landsdekkende tjenestetilbud utgjør viktige supplement til offentlige tjenester, og tilpasses hver enkelt beboer på bakgrunn av vedkommendes problematikk og behov.

Spesialtilpasset tilbud

Våre botilbud består av bofellesskap, leilighetsbygg, enkeltstående leiligheter og institusjoner. Boligene holder god standard, og med beliggenhet og utforming som gir oss gode muligheter til å tilpasse botilbudene til beboernes behov, funksjonsnivå og alder.

Boenhetene er fullt utstyrt, men beboerne har også mulighet til å møblere selv. Boenhetene er bemannet av personell med lang erfaring og høy kompetanse på målrettet miljøarbeid.

Våre arbeidsmetoder består blant annet av relasjonskompetanse, som er et ledd i det miljøterapeutiske arbeidet. Mennesker utvikler seg i relasjoner, og vi ønsker å legge til rette for vekstfremmende relasjoner for våre beboere.

Les også: Musikkterapi

Vi er opptatt av at både brukerens og de pårørendes behov blir møtt, og legger kvalitet og omsorg i alt vi gjør.

Barneboliger

Vi har barneboliger for barn med ulike utfordringer, og vi hjelper dem til bedre å mestre hverdagen. I barneboligene jobber det erfarne voksne, noe som bidrar til å skape et riktig og trygt miljø.

Våre ansatte jobber i medleverturnus, hvilket betyr at barna forholder seg til langt færre ulike personer på daglig basis. Dette sørger for større grad av kontinuitet og trygghet.

Er du på utkikk etter avlastning? Les om vårt tilbud på denne siden.

Ta kontakt

Kontrast

Skriftstørrelse

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.