Fornøyde assistenter som trives i jobben, er helt avgjørende for en god BPA-ordning. Derfor legger vi stor vekt på å være en attraktiv arbeidsgiver, med konkurransedyktige betingelser.

Dersom du bytter leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til oss får du selvsagt beholde assistentene dine. Vi tar oss av alt knyttet til selve virksomhetsoverdragelsen, og vi tilbyr gode vilkår og tilsvarende lønn – eller bedre.

I tillegg til konkurransedyktig lønn har vi selvsagt pensjonsordning, forsikring og gode og ordnede arbeidsvilkår for våre ansatte.

Assistentene får følge med ved et bytte

Det er assistentenes rett å bli med over til oss, gjennom arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Vi er pålagt å gi samme lønn og vilkår, men kan vi by på bedre assistentbetingelser enn din forrige leverandør, så gjør vi selvsagt det.

Assistenten har også rett til å reservere seg mot virksomhetsoverdragelse, det er opp til den enkelte. Skulle en assistent velge å takke nei, bistår vi med alt fra stillingsannonser til intervjuprosesser og kvalitetssikring for å rekruttere en assistent til deg.

Våre assistenter skal vokse og trives

Våre assistenter får grundig opplæring i jobben, for å utvikle seg og øke egen kompetanse. Derfor har vi både individuelle kurs og felleskurs, der alle felleskurs er lønnet.

Vi har oppstartkurs med kommunikasjon, arbeidsmiljølov, arbeidstider, HMS og taushetsplikt som tema. I tillegg tilbyr vi medisinkurs, kurs i førstehjelp og løfteteknikk, eller andre relevante kurs som er nødvendig for å gjøre en god jobb. 

Vi tilbyr også lønnede personalmøter, medarbeidersamtaler og sosiale aktiviteter. Hos oss skal det være høyt under taket, bare slik kan vi bli bedre. Folk som trives og er trygge i jobben er vår fremste ressurs, og gir en trygg og forutsigbar hverdag for deg som arbeidsleder.

Tilgjengelig hele døgnet

Når det dukker opp spørsmål har vi både en elektronisk assistenthåndbok og en døgnåpen rådgivertelefon, fordi vi vet at ikke alle spørsmål dukker opp mellom klokken 08.00 og 16.00. Vi er tilgjengelige alle dager, 24 timer i døgnet.

Ved å velge Stendi som BPA-leverandør vil assistentene dine få en erfaren, trygg, kompetent og ryddig arbeidsgiver.

to kvinner på et bibliotek