Hei! Din nettleser er utdatert og støttes ikke av våre nettsider. Heldigvis er det enkelt å oppgradere!
Klikk her for å bytte til en moderne og sikker nettleser
Stendi

For oppdragsgiver

Stendi Assistanse har lang erfaring med å levere gode BPA-tjenester for kommunene. Vi leverer fleksible og individuelt tilpassede BPA-ordninger.

Fleksibel og individuelt tilpasset BPA-ordning

Vår erfaring har lært oss å finne frem til gode BPA-ordninger som gagner både bruker og kommune.

Stendi har lang erfaring som BPA-leverandør.

Stendi BPA har lang erfaring som BPA-leverandør.

Med Stendi Assistanse som samarbeidspartner får du:

  • Veiledningstelefon 365 dager i året, 24 timer i døgnet.
  • Stendi Assistanse ordner alt det administrative.
  • Ansettelser, vikarer, opplæring, turnus, veiledning og rapporter. Kommunen trenger bare å fatte vedtak og motta rapporter.
  • BPA-leveranse ihht Norsk Standard NS-8435:2017.
  • Månedlige rapporter om timeforbruk.
  • Stendi Assistanse tar det økonomiske og administrative ansvaret ved sykefravær.
  • Fullt innsyn i våre rutiner og handlinger (om ønskelig).

En rettighet i alle kommuner

BPA ble en lovfestet rettighet i alle kommuner fra 1. januar 2015, og pasient- og brukerrettighetsloven lyder som følger:

§ 2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.

Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år.

Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Vurderer din kommune å inngå avtale med Stendi Assistanse eller har noen spørsmål? Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Ta kontakt

Relaterte artikler

Skriftstørrelse

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.