Lønn for BPA-assistenter

Vi tilbyr konkurransedyktig tarifflønn, pensjonsordning, forsikring og gode og ordnede arbeidsvilkår for våre ansatte.

 

Våre BPA-assistenter har tariffavtale, etter hovedavtale mellom LO og NHO og særavtale med Parat og FO/Fagforbundet. Dette betyr at våre assistenter er garantert en minimumslønn, som per november 2020 er på 184,30 kroner i timen.  

God ansiennitetsberegning

Hos oss får assistentene automatisk åtte års ansiennitet når de starter opp. I tillegg regnes all arbeidserfaring fra fylte 18 år som ansiennitet, inkludert verneplikt, foreldrepermisjon og annet omsorgsarbeid. 

Timelønn for assistenter:

  • 8 års ansiennitet – 184,30 kroner 
  • 10 års ansiennitet – 198,06 kroner
  • 15 års ansiennitet – 205,46 kroner
  • 20 års ansiennitet – 211,81 kroner

Tilleggssatser

  • Kveldsstillegg (Kl. 17-20): 50 kroner per time
  • Nattillegg (Kl. 20.00-06.00): 45 prosent av grunnlønn
  • Helgetillegg (lørdag og søndag): 40 kroner per time 
  • Helligdag: 100 prosent av grunnlønn
  • Overtid Kl. 20-06:100 prosent av grunnlønn 
  • Overtid Kl. 06-20: 50 prosent av grunnlønn

Pensjon og forsikring

Stendi Assistanse har innskuddsbasert pensjon gjennom Storebrand. Hver måned blir det satt inn 5,54 av lønn. Assistenten blir trukket 2 % og arbeidsgiver betaler 3,54%.

Assistenter er automatisk forsikret på jobb innenlands. På jobb utenlands dekker vi reiseforsikring for enkeltreise dersom assistenter ikke selv har årlig reiseforsikring.  

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut