BPA for barn gir frihet til familien

Barn med funksjonsnedsettelser har rett til å være barn, på lik linje med andre barn. Å vokse opp i eget hjem, leke med venner, og leve et så normalt liv som mulig.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir barn og unge selvstendighet og gjør det mulig å delta på lik linje med andre. Det er som regel barnets foreldre som er arbeidsleder, når barn får innvilget BPA. Med en god BPA-ordning kan barnet leve et variert og meningsfullt liv. Trygge assistenter som dere selv har valgt, aktiviserer barnet og gir familien frihet.

Vi vet at det er krevende

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser er hverdagshelter. Å ivareta barnets primære behov kan være en fulltidsjobb, i tillegg til alle daglige gjøremål i hus og hjem. Mange opplever at det mest utfordrende er at tiden ikke strekker til overfor søsken, som også trenger oppmerksomhet, kjærlighet og praktisk hjelp.

Skreddersydde BPA-ordninger

Nettopp derfor brenner vi for skreddersydde BPA-ordninger for barn. «Vi har fått et nytt liv», sier mange av familiene våre. Plutselig er det mulig å gjøre aktiviteter som har vært satt på hold, og være en familie igjen.

Den beste løsningen for familien

Vi vil være en trygg veileder for familien, og gir god opplæring til den som skal være arbeidsleder. Vi hjelper dere å rekruttere egnede assistenter, og å gi opplæring. Vi er ansvarlig arbeidsgiver, men dere velger hvem som ansettes.

Vi har lang erfaring med å skape fleksible ordninger, og strekker oss for å finne den beste løsningen for din familie.

Alltid tilgjengelig

Hvis dere lurer på om barnet deres har rett til BPA, eller trenger hjelp til søknaden, kan dere ta kontakt med oss.

Våre rådgivere har vet hva som skal til for å sette sammen en god BPA-ordning. Har du fått innvilget en ordning i Stendi assistanse, får du en fast rådgiver som følger deg hele veien.

Hjemmeteam i tillegg til BPA

For kronisk syke barn kan det være fint å slippe lange sykehusopphold. Å få behandling hjemme gjør det forutsigbart og trygt for hele familien. Våre helseteam er utvalgt til denne typen tjenester, og for noen barn kan helseteam være et bra tillegg til BPA-timene.

Barn med sitski og mor i alpinbakke

Team Audun

Audun er en aktiv 13-åring med godt humør, som elsker fart og spenning. Takket være en engasjert mamma og en god BPA-ordning har han mange gode dager.

Gjør drømmer til virkelighet

Livet ble snudd på hodet da Silje Marie Paust fikk en datter med en sjelden sykdom. Alt var et eneste stort kaos. Hvordan ville fremtiden bli nå?

Ta gjerne kontakt med oss:

Kim Nilsson

Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Innlandet og Agder

Hanane Bougrine

Rogaland og Vestland

Andreas Liabø Nyrønning

Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark
No matching results.