BPA for barn gir frihet til familien

Barn med funksjonsnedsettelse har rett til å være barn, på lik linje med funksjonsfriske. De skal få lov til å vokse opp i eget hjem, være sammen med venner, og leve et så normalt liv de kan.

Fosterfar lærer fosterbarnet sitt, en liten jente å stå på skateboard

Det er som regel barnets foreldre som er arbeidsleder, når barn får innvilget BPA.  

ikon for sitert tekst

Det er rom for å puste, og frihet til å være familie igjen – vi har fått et nytt liv

Med en god BPA-ordning tilpasset ditt barns behov, får barnet større frihet til å leve et variert og meningsfullt liv. Trygge assistenter som du selv har valgt, kan aktivisere barnet og bistå familien. 

Stendi Assistanse leverer BPA-tjenester i 116 kommuner.
Vil du vite om barnet ditt har lovfestet rett til BPA, bør du ta testen vår.

Vi vet at det er krevende

Til deg som er forelder til et barn med funksjonsnedsettelse: Vi vet at du er en hverdagshelt av et eget kaliber! Det kan være en fulltidsjobb bare å ivareta barnets primærbehov. I tillegg kommer nærheten og kjærligheten man som foreldre alltid ønsker å gi barnet sitt. På toppen av det hele kommer eventuell jobb og daglige gjøremål knyttet til hus og hjem.  

Aller vanskeligst er det kanskje når man også har funksjonsfriske barn i familien, som man alltid ender opp med dårlig samvittighet for. Vi vet at det å ha et funksjonshemmet eller sykt barn i familien, preger alle sammen.

Visste du at Stendi Assistanse også leverer BPA-tjenester for voksne?  

BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) handler om å gi alle friheten til å leve så normalt som mulig, og benytte ressursene de innehar. Les hvordan familien Næss Wabø har hatt nytte av BPA.

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse har rett til et liv utenom de krevende omsorgsoppgavene man er stilt overfor. Nettopp derfor brenner vi for skreddersydde BPA-ordninger for barn. 

Fordi vi vet at det å fristille foreldrene fra noen av forpliktelsene de til enhver tid har hengende over seg, er så enormt avgjørende for alle i familien.

En mor holder rundt sønnen sin som har downs syndrom, de ser på et nettbrett sammenEn funksjonshemmed jente får hjelp av en assistent fra stendi i skibakken

«Vi har fått et nytt liv», er en formulering som går igjen hos mange av familiene som har BPA for barn i Stendi Assistanse. Plutselig er det mulig å gjenoppta aktiviteter som har vært satt på hold. Plutselig er det rom for å puste. Plutselig er det frihet til å være en familie igjen.

BPA tilpasset ditt barn

Stendi Assistanse ønsker å være en trygg veileder for familien. Vi tilbyr opplæring av den utvalgte arbeidslederen, altså den som leder assistansen. Vi gir også tilbud om hjelp til å rekruttere egnede assistenter, og til å lære dem opp. Stendi er ansvarlig arbeidsgiver, men familien velger alltid hvem som ansettes. Dere vet best hvem som vil passe inn i familien, og møte barnets behov på en god måte.

Det finnes ingen fasit på hva som er en god BPA-ordning, hos oss er den alltid individuelt tilpasset. Vi har lang erfaring med å skape smidige og fleksible ordninger, og strekker oss langt for å finne den beste løsningen for nettopp din familie.

ikon for viktig informasjon

Visste du at foreldre til hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelser også har en lovfestet rett til avlastning, organisert som BPA?

En kvinne tørker hånden til en liten gutt med downs syndrom som sitter i en tripp trapp stolEn kvinne står og holder rundt to små gutter

Vi i Stendi Assistanse vet at dere som er foreldre til funksjonsnedsatte barn er noen skikkelige helter. Bare husk at også helter trenger avlastning! Vi heier på dere, og hjelper dere mer enn gjerne.

Alltid tilgjengelig

Hos oss i Stendi Assistanse kan du alltid få svar på spørsmål knyttet til BPA. Vi har en egen veiledningstelefon som er åpen døgnet rundt, hver dag, hele året.

Hvis du lurer på om du har rett til BPA, eller hvordan du kan velge leverandør, kan du spørre oss. Trenger du hjelp til søknaden, kan du besøke et av våre kontorer, eller vi kan komme hjem til deg når det passer deg. Du velger.

Våre rådgivere er både funksjonsfriske og funksjonshemmede mennesker, som vet hva som skal til for å sette sammen en god BPA-ordning. Har du fått innvilget en ordning i Stendi Assistanse, får du en fast rådgiver å forholde deg til – som følger deg fra A til Å.

Vi har lang erfaring med å rekruttere og lære opp egnede og motiverte assistenter, og deler gjerne av vår kunnskap. Vi tilbyr også opplæring i det å være arbeidsleder, og har vår egen manual som sikrer en god organisering. Stendi Assistanse ønsker å være best på tilgjengelighet, individuell tilpasning og smidige løsninger. Vi skreddersyr den BPA-ordningen som vil være best for nettopp deg.

Ønsker du å bli kunde? Send oss en henvendelse, så kan vi starte samarbeidet.

Lovfestet rett til BPA

Har du rett til BPA?

Ta testen vår, og finn ut om du har en lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse.

Omsorgstilbud for familien

For kronisk syke barn kan det være fint å bli skjermet fra et langvarig sykehusopphold. Å få behandling hjemme, i kjente og kjære omgivelser og av de samme personene, skaper forutsigbare og trygge rammer for hele familien. Våre hjemmeteam er personlig egnet til denne typen tjenester, for noen barn kan hjemmeteam være et bra tillegg til BPA-timene som er tildelt.

Er dere en familie som står i krevenden omsorgsoppgaver? Da kan også omsorgstilbudet «Avlastning» være noe for dere.