Stendi
Placeholder

For oppdragsgiver

Stendi er en seriøs og kompetent BPA-leverandør, og gjennom lang erfaring har vi skaffet oss innsikt som kommer din kommune til gode.

Stendi Assistanse for oppdragsgiver - Slik jobber vi

Effektiv og grundig BPA-ordning

Erfaringen har også lært oss å finne frem til gode BPA-ordninger som utnytter din kommunes midler på beste måte. Med Stendi som BPA-samarbeidspartner, får kommunen:

  • Veiledningstelefon 365 dager i året, 24 timer i døgnet.
  • Full BPA-service der Stendi ordner alt det administrative: Ansettelser, vikarer, opplæring, turnus, veiledning og rapporter. Kommunen trenger bare å fatte vedtak og motta rapporter.
  • En BPA-leveranse som gir mer enn Norsk Standard NS-8435.
  • Månedlige rapporter om timeforbruk.
  • Full tilbakebetaling for eventuelle ubrukte timer.
  • Når assistenten er syk, faktureres ikke kommunen for den sykmeldte.
  • Fullt innsyn i våre rutiner og handlinger (om ønskelig).

BPA ble en rettighet i alle kommuner fra 1. januar 2015, og pasient- og brukerrettighetsloven lyder som følger:

En rettighet i alle kommuner

BPA ble en rettighet i alle kommuner fra 1. januar 2015, og pasient- og brukerrettighetsloven lyder som følger:

§ 2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.

Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år.

Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Kostnadseffektivt for kommunen

Vurderer din kommune å inngå BPA-avtale med oss eller har spørsmål til dette? Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Ta kontakt

Kontrast

Skriftstørrelse

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.