Med funksjonsassistanse kan du få bistand på arbeidsplassen, slik at du kan være i jobb. Du søker om funksjonsassistanse via NAV.

Vi hjelper deg gjerne med å integrere funksjonsassistanse med personlig assistanse (BPA).

For mange mennesker med funksjonsnedsettelser er funksjonsassistanse helt avgjørende for å kunne jobbe.

Inkluderende arbeidsliv

En funksjonsassistent kan bistå deg på ulike måter i løpet av arbeidsdagen, under din arbeidsledelse. Noen trenger bistand til å lese eller skrive, andre har bruk for transport til og fra møter eller arbeidssted. Funksjonsassistanse skiller seg derfor fra vanlig BPA for voksne og barn.

Stendi Assistanse har god erfaring med å integrere funksjonsassistanse inn i eksisterende BPA-ordninger. Vi er svært engasjerte i temaet inkluderende arbeidsliv, og jobber målrettet for å få flere funksjonshemmede i jobb.

Du er en viktig ressurs

Det som skal til er ofte bare god tilrettelegging, og stadig flere arbeidsgivere er sitt samfunnsansvar bevisst. Vi tar ansvaret for rapportering til NAV, slik at du kan fokusere på å være en god arbeidsleder – og arbeidstaker.

Søknad gjennom NAV

Arbeidstakere og jobbsøkere sender søknad om funksjonsassistanse til NAV. De lærer opp sine assistenter, og er deres arbeidsleder. Det er arbeidsleder selv som administrerer timeforbruket i henhold til vedtaket.

Ta kontakt med oss :

Kim Nilsson

Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Innlandet og Agder

Hanane Bougrine

Rogaland og Vestland

Andreas Liabø Nyrønning

Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark
No matching results.