Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble en lovfestet rettighet i 2015. Slik søker du om BPA.

BPA kan gi deg eller ditt barn muligheten til å leve et selvstendig liv i eget hjem, og frihet til å delta i jobb, studier og aktiviteter. Du må selv søke om BPA til kommunen eller bydelen din, men vi i Stendi assistanse hjelper deg gjerne med søknaden.

Du sender en søknad til din kommune eller bydel, med følgende informasjon:

  • Informasjon om deg selv; navn, alder, sivil status, utdanning eller arbeidssituasjon.
  • Din funksjonsnedsettelse (sykdom/skade), og hvilke oppgaver du klarer selv uten assistanse.
  • Hvorfor du søker om BPA, og hvilke oppgaver og aktiviteter du trenger assistanse til, og omtrent hvor ofte og mye tid det tar.
  • Beskriv hvorfor ditt assistansebehov best dekkes med BPA? For eksempel at det gir deg et fleksibelt liv, bør skje overalt, til ulike tider og så videre.
  • Fortell i søknaden at du er trygg på at du etter opplæring selv kan fylle rollen som arbeidsleder for assistentene. Alternativt hvem som skal være leder for assistentene.
  • Antall timer per uke du søker BPA.
  • Vedlegg til søknaden: Legeerklæring med opplysninger om din funksjonsnedsettelse, og assistansebehov i det daglige.

Trenger du hjelp til å søke om BPA?

Ta gjerne kontakt med oss i Stendi assistanse om du har spørsmål eller ønsker hjelp med søknaden.

Vi har lang erfaring med BPA for både barn og voksne, og hjelper deg gjerne med søknaden.

Ta kontakt med oss om BPA:

Kim Nilsson

Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Innlandet og Agder

Hanane Bougrine

Rogaland og Vestland

Andreas Liabø Nyrønning

Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark
No matching results.

Du kan også ringe BPA-telefonen: