Behovene til BPA-mottakerne er veldig ulike, det finnes derfor ingen arbeidsbeskrivelse som gjelder for alle assistenter. Det vil si at de fleste kan bli assistenter, men du bør ha et grunnleggende ønske om å bidra til å gi noen en bedre hverdag.

Det vi kan si er at det ofte handler om praktisk bistand, altså hjelp til å utføre oppgaver som vedkommende ville ha klart på egen hånd hvis det ikke var for funksjonsnedsettelsen.

Hvem er våre assistenter?

Det er BPA-kunden som selv velger sine assistenter. Kanskje har dere noen felles interesser som gjør at nettopp du passer perfekt for jobben. Våre assistenter har ulik alder, erfaringer og interesser, som våre kunder. Jobben som assistent er fleksibel, og lar seg kombinere med studier, annen jobb og eget familieliv.

Vanlige oppgaver for en assistent

 • Delta i sosiale aktiviteter
 • Matlaging og husarbeid
 • Når det skal spises og drikkes
 • Av- og påkledning og personlig hygiene
 • Praktiske oppgaver i hjemmet
 • Forberede og gjennomføre selskaper og høytider
 • Korte og lange reiser (etter avtale)
 • Helseoppfølging og sykehusbesøk
 • Stell og pass av husdyr
 • Bruk, vask og vedlikehold av tekniske hjelpemidler
 • Åpne og lese post, aviser osv.
 • Kjøre bil og normalt bilhold
 • Stell av hage og blomster inne og ute
Ung kvinne og ung mann sitter på benk ute med mobiler i hendene.

Lønn og vilkår som assistent

Stendi assistanse vil være en attraktiv arbeidsgiver for de beste assistentene innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Derfor satser vi på god opplæring og konkurransedyktig lønn og vilkår.