Stendi assistanse vil være en attraktiv arbeidsgiver for de beste assistentene innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Derfor satser vi på god opplæring og konkurransedyktig lønn og vilkår.

Vi vet at fornøyde assistenter er lik god BPA for våre kunder.

Assistenter som trives i jobben sin, er avgjørende for å beholde dyktige medarbeidere. Derfor er vi opptatt av en sunn og god organisasjonskultur, og ordnede arbeidsvilkår for våre ansatte.

Kort fortalt betyr dette at vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode vilkår for deg som vil jobbe som assistent.

Fordi en assistentjobb kan innebære mange ulike arbeidsoppgaver, er det vanlig at kunden og assistenten blir enige om hvilke oppgaver som skal bli gjort. Selve ansettelsesforholdet er imidlertid med Stendi assistanse.

Konkurransedyktig lønn som assistent

Stendi assistanse har trygge og ryddige arbeidsforhold med tariffavtale, og følger BPA-overenskomsten. Grunnlønnen til assistenter er bestemt av ansiennitet, og man får tilleggsbetaling for overtid, samt jobbing på kveld, natt, i helg og på helligdager.

Vi har pensjonsordning for alle, fra første krone.

Kurs, opplæring og gode betingelser

  • E-læringskurs for assistenter før oppstart
  • Opplæring i assistentrollen
  • Assistentmanual
  • Veiledningstelefon 365 dager i året, 24 timer i døgnet
  • Forsikringer – du er forsikret uansett hvor du er når du jobber
  • Fokus på HMS
  • Enkle og digitale systemer
  • Stendi assistanse er også en IA-bedrift
Person som lägger bär på en tårta

Hva gjør en personlig assistent(BPA)?

Behovene til BPA-mottakerne er veldig ulike. Det finnes derfor ingen arbeidsbeskrivelse som gjelder for alle personlige assistenter.

Det vil si at de fleste kan bli assistenter, men du bør ha et grunnleggende ønske om å bidra til å gi noen en bedre hverdag.

Kvinne med personlig assistent (BPA) ute i byen.