Digital BPA-hverdag

Vi tilbyr en rekke digitale verktøy som er tilgjengelig på både mobil, nettbrett og PC, og som gjør arbeidslederjobben raskere og enklere. De fleste oppgaver kan løses med noen få klikk!

Digital arbeidsledelse

Som arbeidsleder i Stendi Assistanse får du opplæring i og tilgang til Workforce Management-systemet Tamigo. Det er en rekke funksjonaliteter i verktøyet, noe som gjør det svært anvendelig. 

I Tamigo vil du finne blant annet:

Alle dokumenter på ett sted

  • Arbeidslederhåndboken, som i sin helhet er utarbeidet av Stendi Assistanse
  • Dokumenter med rutinebeskrivelser og henvisninger til relevant lovverk
  • Veiledere for rekruttering, ansettelser og arbeidsavtaler
  • Innføring i håndtering av arbeidslederrollen og veiledning av assistenter 

Oversikt og vaktplanlegging

Som arbeidsleder lager du vaktplan i Tamigo. Alle assistenter i ansattlisten kan enkelt legges inn i turnus. Assistentene fører sine timer etter endt vakt og det er arbeidsleders oppgave å godkjenne vaktene og lukke dagen for bekreftelse av gjennomført vakt. Det finnes også en vaktbørs i Tamigo, hvor arbeidsleder kan godkjenne bud på vakter og forespørsel om fri fra vakt. Du registrerer også fravær enkelt i Tamigo. Rådgiveren din i Stendi godkjenner elektronisk sykmelding i Altinn eller elektronisk egenmelding. 

Elektronisk signatur

Stendi Assistanse benytter seg av leverandøren Verified, som leverer elektronisk utsendelse og signering via Bank-ID knyttet til

* hele ansettelsesprosessen

* egenmeldingsskjema

* reiseavtale

Timeforbruk 

Med Tamigo er det enkelt å følge med på ditt timeforbruk. Med «Timer til rådighet»-funksjonen kan du se på timebruken din fordelt på dag, uke, måned eller år. Som arbeidsleder har du til enhver tid full kontroll på timene dine, og kan planlegge for inneværende kalenderår.   

Digital oppslagstavle

Forsiden av Tamigo benyttes som et elektronisk oppslagverk, som oppdateres med relevant og aktuell informasjon for arbeidsledere og assistenter. På forsiden ligger også lenke til avviksregistrering, egenmelding, arbeidsavtaler, reiseavtale og informasjon om verneombud. 

Mindre papirarbeid. Mer fritid.

Kort oppsummert så gjør våre systemer arbeidslederoppgavene enklere for deg, og du gjør jobben raskere. 

I tillegg jobber Stendi Assistanse kontinuerlig med å ha kort responstid i hverdagen. Enten du ringer direkte til rådgiveren din, sender en e-post til vår assistanse-mail eller kontakter oss på vår døgnåpne BPA-telefon, så svarer vi raskt når du lurer på noe. 

Alt for at du skal ha en smidigere BPA-hverdag. Og større anledning til å fylle dagene dine med det du ønsker å bruke tiden din på.

Mer tid til livet
du vil leve

Totalpakken du får ved å velge Stendi Assistanse gir deg frihet og mulighet til å fylle hverdagen din med det du ønsker å bruke tiden og energien din på.