Proff arbeidsledelse

Vi ønsker å være den beste støttespilleren vi kan for deg som er arbeidsleder, og det finnes derfor ingen fasit for den enkelte BPA-ordning. På denne siden kan du lese mer om det som er felles for alle ordningene våre.

Oppfølgingen du ønsker

Alle arbeidsledere er forskjellige. Derfor er vår tilnærming at arbeidsleder er suveren – men det er ikke alltid at arbeidsleder føler seg like suveren. For oss handler det om å være tett på – dele av vår kunnskap når den enkelte har behov for å trygges i sin rolle. Men like viktig er det at vi tilpasser oss når arbeidsleder heller mer i motsatt retning, for noen har tross alt lengre erfaring enn selv det vi kan skilte med.  

Vi har rådgivere som strekker seg for hver enkelt kunde, og vi legger vår stolthet i den individuelle tilnærmingen vi har til hver enkelt ordning. Det handler om å møte våre arbeidsledere på deres premisser. 

Vi hjelper deg med rekruttering, utarbeidelse av turnus og vikardekning hvis du ønsker det. Og din faste rådgiver er tilgjengelig for både møter og veiledninger når du trenger det.

Stendi Assistanse leverer BPA-tjenester i over 120 kommuner, se om vi leverer i din kommune i denne oversikten.

Opplæring og kursing

Når vi tar imot en ny kunde, starter vi alltid med et oppstartsmøte hvor arbeidsleder og rådgiver kartlegger opplærings- og oppfølgingsbehovet

Alle våre kunder får tilgang til arbeidslederhåndboken som vi selv har utarbeidet. Håndboken er et digitalt oppslagsverk som både nye og erfarne arbeidsledere setter pris på. Her finnes blant annet veiledere for arbeidslederrollen, rutinebeskrivelser og nyttige henvisninger til lovverk.

Hvert halvår tilbyr vi felles arbeidslederkurs i hver region, noe som er obligatorisk for våre arbeidsledere. Det første kurset tar for seg bl.a. BPAs historie, relevant lovverk, aspekter knyttet til assistenter og personalpolitikk, oppsett av turnus og vaktplan, HMS og generell ledelses- og kommunikasjonsteori.

Felleskursene er en konstruktiv arena for drøfting, hvor arbeidslederne får anledning til å diskutere problemstillinger og løsninger på tvers av ulike ordninger.

Ved behov tilrettelegger vi for kurs hjemme hos arbeidslederne, vi tilbyr også spesifikke temakurs og digitale kursformer.

Lærer i rullestol lytter til elevenes diskusjonerLærer i rullestol holder en forelesning

Gode råd er gratis. Døgnet rundt.

Din faste rådgiver er din beste støttespiller, og vi jobber kontinuerlig med å ha kort responstid i hverdagen. Enten du ringer direkte til rådgiveren din, sender en e-post til vår assistanse-mail eller kontakter oss på vårt døgnåpne BPA-telefon, så svarer vi raskt når du lurer på noe. 

Vi kommer også hjem til deg ved behov, og oppfølging av din personalgruppe gis av samme rådgiver som har vært med deg fra start. Stendi Assistanse tilbyr lønnede personalmøter, som ikke spiser av dine vedtakstimer. Og vi hjelper til med turnusoptimalisering, slik at du får mest mulig ut av timene dine.

Og noen ganger er det vi som ringer til deg, bare for å spørre hvordan det går 👍

99 % av våre kunder er fornøyd med vår tilgjengelighet

Hvert år inviterer vi våre arbeidsledere til å svare på en anonym arbeidslederundersøkelse, for å forsikre oss om at de føler seg sett, hørt og ivaretatt. Vi er stolte av å dele resultatene våre fra 2019!

Se alle resultatene her

Mindre papirarbeid, mer fritid.

Som ledd i å gjøre BPA-ordningene våre enda smidigere, har vi innført en rekke digitale verktøy

Dette innebærer at du kan håndtere alt fra signering av arbeidskontrakter til turnusoppsett og håndtering av sykefravær digitalt, og de fleste arbeidslederoppgaver kan løses med få klikk. 

Du har alltid oversikt over timene dine i Tamigo, og det du trenger er alltid tillgjengelig – på PC, nettbrett eller mobil.

Mer tid til livet
du vil leve

Totalpakken du får ved å velge Stendi Assistanse gir deg frihet og mulighet til å fylle hverdagen din med det du ønsker å bruke tiden og energien din på.