Ja, vi har hvert halvår interne felleskurs for assistenter i de ulike regionene. I tillegg må hver enkelt assistent gjennomføre et elektronisk assistentkurs i oppstartsperioden. 

I det individuelle nettkurset og på felleskursene går man igjennom relevante tema som kommunikasjon mellom assistent og arbeidsleder, arbeidsmiljøloven og arbeidstider, HMS-regelverk, taushetsplikt o.l. Felleskursene lønnes av Stendi Assistanse.  

I tillegg kan vi i den enkelte ordning tilby medisinkurs, kurs i førstehjelp og løfteteknikk, og/eller andre relevante kurs som er viktig for utførelsen av assistansen.

Del