Ja, vi kan bistå i hele rekrutteringsprosessen. Alt fra utforming av annonse, utsiling av søkere og deltakelse på intervjuer. Selv om vi kan delta i hele prosessen er det selvfølgelig arbeidsleder som bestemmer hvem som skal ansettes.

Stendi Assistanse dekker selvfølgelig all annonsering. Vi benytter fortrinnsvis Finn.no som ut lysningsplattform. På mindre steder kan det og være formålstjenlig med annonse i lokalavis.   

Del