Ja, vi refunderer assistentenes ekstrautgifter til reise, kost, losji og aktiviteter. I kommuner som tillater driftskonto kan arbeidsleder selv legge ut for assistentenes ekstrautgifter og få dette refundert mot kvittering. Enkelte kommuner har begrensninger på hvordan man kan benytte driftskontoen.

I kommuner som ikke tillater driftskonto må assistentene selv legge ut og få det refundert.

Del