Selvsagt får du beholde assistentene dine! Det er faktisk assistentenes rett å bli med over til oss, og noe som er nedfelt i loven som arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Vi er pålagt å gi assistentene samme lønn og vilkår, men kan vi tilby bedre assistentbetingelser enn din forrige leverandør, så gjør vi selvsagt det. Med det sagt er ikke assistenten pliktig til å bli med over, dette er opp til den enkelte. Men har du en god relasjon til assistentene dine, er dette sjeldent en problemstilling.

Del