Grunnlønnen til assistenter er bestemt av ansennitet, og fordeler seg på følgende måte:

 • 0-10 års ansennitet
  • Grunnlønn per time: 191,70 og årslønn på 353 871 kroner
 • 10-15 års ansennitet
  • Grunnlønn per time: 205,80 og årslønn på 379 902 kroner
 • 15-20 års ansennitet
  • Grunnlønn per time: 213,39 og årslønn på 393 918 kroner
 • Fra 20 års ansennitet
  • Grunnlønn per time: 219,90 og årslønn på 405 932 kroner

Del